Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Hi-Tech Data Center

The Regulation on the free flow of data will de facto create the fifth freedom on the internal market, next to the freedom of movement of people,...

Προσεχή
Hi-Tech Data Center

“You can move it, move it!” Every day we enjoy the benefits of the EU Single Market without always recognising it, it has become so...

Προσεχή
A heap of old collectors and vintage coins

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to...

Προσεχή
Woman checking food labelling

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message delivered by EPP Group MEP Ivan...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Photo of three smartphones
Δελτίο Τύπου
05/10/2018 - 11:49

Commission must act on common chargers

EPP Group members call on European Commission to act on long-awaited common charger for mobile equipment in the EU In a letter sent today to European Commissioner Elżbieta Bieńkowska, responsible...
Hi-Tech Data Center
Δελτίο Τύπου
04/10/2018 - 12:10

Free flow of data: new era for digital economy in Europe

The Regulation on the free flow of data will de facto create the fifth freedom on the internal market, next to the freedom of movement of people, goods, services and capital. According to the new...
Hi-Tech Data Center
Ειδήσεις
01/10/2018 - 09:58

Free flow of non-personal data in the European Union

“You can move it, move it!” Every day we enjoy the benefits of the EU Single Market without always recognising it, it has become so obvious to us. Just as we can travel freely from one...
A heap of old collectors and vintage coins
Δελτίο Τύπου
27/09/2018 - 11:05

Stopping the black market of cultural goods

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to stop the illegal trafficking of cultural goods were...
pharmacy
Δελτίο Τύπου
13/09/2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and packaging in different EU countries. MEPs adopted...
Blue puzzle on Euro currency
Δελτίο Τύπου
03/09/2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...