Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can...

Προσεχή
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Προσεχή
Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Προσεχή
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Shopping Key
Δελτίο Τύπου
21/04/2016 - 11:23

Single Market Strategy: tearing down borders

"The European Union can no longer afford to continuously lose the full potential benefits of the Single Market. Our economy could take advantage of an additional €615 billion per year by...
Trucks in traffic
Ειδήσεις
25/02/2016 - 14:45

The cost of no Schengen

Faced with a burgeoning problem of migration from neighbouring countries in the Middle East, coupled with questions of security and the integration of migrants, Europe’s leaders are seriously...
European union puzzle game
Ειδήσεις
01/02/2016 - 19:38

The ups and downs of the European Single Market

Do you still remember what it was like travelling from one country to another before Schengen was put in place? Have you heard that no roaming charges will exist for calls, texts and data downloads...
Flowers and car
Δελτίο Τύπου
27/01/2016 - 10:03

Type approval of cars: control has to be European

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European Commission has put forward a proposal to ensure the...
Traffic on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
21/01/2016 - 11:44

Inquiry Committee on car emissions will provide solutions

"This inquiry should not turn into an inquisition court, but instead come up with ideas for solutions", said Françoise Grossetête MEP, Vice-Chairwoman of the EPP Group in the...
Net Neutrality
Δελτίο Τύπου
19/01/2016 - 13:39

Digital Single Market: EP vote to tear down digital barriers

"Accelerating the digitalisation of industry is crucial for boosting job creation and growth in Europe and it concerns all sectors of the economy, from industry to services, education and the...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...