Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Προσεχή
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Προσεχή
Bullet holes in a front windshield

"We have strengthened security in Europe without restricting citizens' freedom," said Anna Maria Corazza Bildt MEP, EPP Group...

Προσεχή
Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.

EPP Group supports the development of the collaborative economy in Europe. “The collaborative economy creates new opportunities for...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Net Neutrality
Δελτίο Τύπου
19/01/2016 - 13:39

Digital Single Market: EP vote to tear down digital barriers

"Accelerating the digitalisation of industry is crucial for boosting job creation and growth in Europe and it concerns all sectors of the economy, from industry to services, education and the...
Flowers and car
Δελτίο Τύπου
16/12/2015 - 16:54

Car Emissions: inquiry committee will not solve the problem

"The best way to respond to the so-called Volkswagen scandal on emission tests is to be constructive. All parties in the European Parliament should concentrate on the important pieces of...
Protect creativity without creating borders
Δελτίο Τύπου
09/12/2015 - 13:08

Copyright: EPP Group considers proposals a first step

The EPP Group considers that the proposals tabled by the European Commission to modernise copyright rules are a first step to adapting these rules to the digital age. On the Regulation proposal on...
Secure LAN
Δελτίο Τύπου
08/12/2015 - 08:24

Stronger cyber security for every European

"Yesterday, a milestone was achieved: for the first time, EU-wide cyber-security rules have been introduced. They will bring many benefits for citizens and consumers by helping critical...
Blue puzzle on Euro currency
Δελτίο Τύπου
28/10/2015 - 12:53

Single Market Strategy: new impetus for SMEs and start-ups

The EPP Group expects the European Commission's Single Market Strategy presented today in Brussels to bring new impetus to SMEs, start-ups and services. "The Single Market Strategy must...
Row of parked cars
Δελτίο Τύπου
27/10/2015 - 14:48

Car Emissions: urgent need for real emission tests

"We urgently need to put in place common European car emission tests which are based on real driving conditions", said Françoise Grossetête MEP, Vice-Chairwoman of the EPP...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...