Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Προσεχή
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Προσεχή
Bullet holes in a front windshield

"We have strengthened security in Europe without restricting citizens' freedom," said Anna Maria Corazza Bildt MEP, EPP Group...

Προσεχή
Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.

EPP Group supports the development of the collaborative economy in Europe. “The collaborative economy creates new opportunities for...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
21/04/2016 - 14:02

Schengen: EPP Group warns against multibillion Euro invoice

"Bringing back border controls and stopping free movement in the Schengen area would cost businesses and citizens far more than 'just' €230 billion of taxpayers' money",...
Shopping Key
Δελτίο Τύπου
21/04/2016 - 11:23

Single Market Strategy: tearing down borders

"The European Union can no longer afford to continuously lose the full potential benefits of the Single Market. Our economy could take advantage of an additional €615 billion per year by...
Trucks in traffic
Ειδήσεις
25/02/2016 - 14:45

The cost of no Schengen

Faced with a burgeoning problem of migration from neighbouring countries in the Middle East, coupled with questions of security and the integration of migrants, Europe’s leaders are seriously...
European union puzzle game
Ειδήσεις
01/02/2016 - 19:38

The ups and downs of the European Single Market

Do you still remember what it was like travelling from one country to another before Schengen was put in place? Have you heard that no roaming charges will exist for calls, texts and data downloads...
Flowers and car
Δελτίο Τύπου
27/01/2016 - 10:03

Type approval of cars: control has to be European

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European Commission has put forward a proposal to ensure the...
Traffic on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
21/01/2016 - 11:44

Inquiry Committee on car emissions will provide solutions

"This inquiry should not turn into an inquisition court, but instead come up with ideas for solutions", said Françoise Grossetête MEP, Vice-Chairwoman of the EPP Group in the...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...