Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Woman checking food labelling

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Προσεχή
Fiber Optic cables

“The roll out of very fast fibre networks in the EU Member States is crucial for delivering better and faster internet and 5G mobile networks...

Προσεχή
Smart TV

The European Parliament today took the first steps towards establishing the fifth freedom in the EU - the free flow of data. The free movement of non...

Προσεχή
Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
25/09/2012 - 18:45

We need to breathe new life into the Single Market

The European Single Market is one of the most important accomplishments of the EU, however there are still some obstacles to be overcome. Therefore, the Committee on Internal Market and Consumer...
European Flag
Δελτίο Τύπου
12/09/2012 - 11:45

EPP Group welcomes the withdrawal of Monti II

"The EPP Group welcomes the European Commission's decision to withdraw its proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within the context of the...
pharmacy
Δελτίο Τύπου
11/09/2012 - 11:15

Standardisation: improving citizens' lives.

In order to charge the battery of your mobile phone in another country you need a compatible electricity socket. Or a train that wants to go beyond its country borders needs to run on adequate rails...
Three businessmen handling negotiations
Δελτίο Τύπου
10/07/2012 - 14:30

Cheaper and faster way to resolve consumer disputes.

The Committee on Internal Market and Consumer Protection voted this morning on Reports concerning the Alternative Dispute Resolution (ADR) and the Online Dispute Resolution (ODR). ODR is an...
Woman checking food labelling
Ειδήσεις
10/07/2012 - 09:00

Alternative and Online Dispute Resolution for EU consumers

A substantial proportion of European consumers encounter problems when buying goods and services in the internal market. In 2010, this was the case for approximately one in five European consumers....
Financial Pie Chart - Euro
Δελτίο Τύπου
22/05/2012 - 12:30

Economic Growth: the Internal Market is the answer.

"If we really want to achieve growth, let us truly deliver the Internal Market to citizens and businesses because it is the single most important European stimulus for growth", said Simon...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...