Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can...

Προσεχή
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Προσεχή
Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Προσεχή
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Credit card security
Δελτίο Τύπου
27/04/2012 - 13:15

Internal Market Scoreboard:

"The success of the EU's Internal Market hinges on the ability of EU countries to transpose EU rules into their national laws correctly and on time. But more importantly it depends on the...
Man Holding Clipboard
Ειδήσεις
23/04/2012 - 11:45

Listening to citizens' concerns

Cumbersome social security procedures, problems receiving healthcare services abroad and barriers to getting qualifications recognized in another Member State are among the 20 main concerns of...
European Parliament action on passenger data, taxes and Argentina-Repsol dispute
Video
20/04/2012 - 14:45

European Parliament action on passenger data, taxes and Argentina-Repsol dispute

EPP Group members of the European Parliament backed final passage of the EU-US passenger data accord, a report backing a European Commission proposal to consolidate corporate taxes across Europe, a...
Railroad Station
Δελτίο Τύπου
19/04/2012 - 10:45

Switzerland: Differentiation between EU

"The decision of the Swiss Federal Council to re-establish quotas on certain categories of residence permits granted to nationals of 8 Member States is inacceptable and can only be described as...
Euro
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:30

Standardisation the key to strengthening the Single Market.

This Regulation is a valid tool for social and business actors: we have strengthened the rules that allow the participation of organisations representing the social interests of consumers - with due...
Shopping Key
Δελτίο Τύπου
14/02/2012 - 15:15

SEPA: Single Euro Payments Area

"SEPA is extremely important for Europe's Internal Market. This is very good news for the European Union", said Sari Essayah MEP, EPP Group Rapporteur, after her Report on the technical...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...