Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή
Trucks in traffic

Faced with a burgeoning problem of migration from neighbouring countries in the Middle East, coupled with questions of security and the integration...

Προσεχή
Flowers and car

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα. Επίσης, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση δυνητικών εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, ασχολείται με την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Latest

Online shopping with digital tablet
Ειδήσεις
29/11/2016 - 11:05

Cross-border online and offline sales: the new frontier

How often do you shop online from another country? How come so few traders sell their goods abroad? Cross-border sales, whether online or offline, are doing very poorly and the main cause for this is...
Businesswoman touching virtual screen
Ειδήσεις
22/11/2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Wireless Networking and Security
Δελτίο Τύπου
14/06/2016 - 09:47

European firewall against cyberwar

"Cyber attacks are like a forest fire. They spread quickly. We have to mobilise all available fire brigades to assure everyone is safe", said Andreas Schwab MEP, EPP Group Spokesman in the...
A fair food chain for all
Ειδήσεις
03/06/2016 - 12:31

Fair trade for farmers

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle unfair trading practises (UTPs) is a burning question,...
European union puzzle game
Δελτίο Τύπου
26/05/2016 - 13:20

Single Market Strategy

The European Parliament has called for a modern and more innovative Single Market Strategy in a Resolution adopted today, drafted by EPP Group MEP Lara Comi. “The adoption of the Resolution...
Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
21/04/2016 - 14:02

Schengen: EPP Group warns against multibillion Euro invoice

"Bringing back border controls and stopping free movement in the Schengen area would cost businesses and citizens far more than 'just' €230 billion of taxpayers' money",...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...