εργασια στην κοινοβουλευτικη ομαδα του ελκ

Εργασία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ

Αν σκέφτεστε μια σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εργαστείτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Έχουμε προσλάβει και καταρτίζουμε αφοσιωμένους και φιλόδοξους ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, ​​και τους προσφέρουμε τη δυνατότητα περαιτέρω προσωπικής εξέλιξης μέσω  επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε συναδέλφους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις τρίτες χώρες.

Το αφοσιωμένο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας βοηθάει το έργο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχει ενεργά στην κοινοβουλευτική ατζέντα. Απασχολούμε συμβούλους πολιτικής με γνώση της περίπλοκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχολούμε συμβούλους επικοινωνίας που εξασφαλίζουν ότι το μήνυμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνεται γνωστό τόσο μέσα από τα παραδοσιακά, όσο και από τα διαδικτυακά κανάλια. Οι συνάδελφοί μας στο χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μάς παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνουμε απρόσκοπτα τη δουλειά μας. Η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει διοικητική υποστήριξη στο προσωπικό μας.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ του προσωπικού μας. Εργαζόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον και σχεδόν πάντα σε περισσότερες από μία γλώσσες. Προσπαθούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία κλίματος αμεσότητας και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων.

Αν όλα τα παραπάνω σας αντιπροσωπεύουν, ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία και τις τρέχουσες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

 
 
 • Συμβασιούχοι υπάλληλοιΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα απασχολεί συμβασιούχους υπαλλήλους. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασής τους είναι 6 έτη. Κατά γενικό κανόνα, οι εν λόγω συνάδελφοι προσλαμβάνονται από λίστα επιτυχόντων που καταρτίζεται μετά από λεπτομερείς συνεντεύξεις ενώπιον μιας Επιτροπής.
 • Έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου Η πλειοψηφία του προσωπικού μας είναι έκτακτοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η διαδικασία πρόσληψής τους περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δημοσιεύει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη δική της ιστοσελίδα,  στο Εσωτερικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AvisdeVacancesd'emploisinternes) και, ενδεχομένως, σε εθνικές εφημερίδες.
 • Μόνιμοι υπάλληλοι Το προσωπικό της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελείται επίσης από υπαλλήλους   ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αποσπώνται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μας. Πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους  των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω διαγωνισμού που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕPSO
 

Προσφερόμενες θέσεις εργασίες

Επιστροφή των εξόδων ταξιδίου για τις γραπτές εξετάσεις.

Επιστροφή των εξόδων ταξιδίου για τις προφορικές εξετάσεις.

Αρ. Πρωτ.
Βαθμός
Ευκαιρίες απασχόλησης
Περιγραφή Καθηκόντων
Αίτηση
Προθεσμία
Δεν υπάρχουν τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Παρακαλούμε ελέγξτε αργότερα.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 
Επιχορηγήσεις για έρευνα

Postgraduate Research Grants on Christian Democracy and European Integration

Διαβάστε περισσότερα (EN)

 

Περίοδοι πρακτικής άσκησης
Τί προσφέρουμε

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 5 μηνών για τους πολίτες της ΕΕ και τους υποψηφίους από τις συνδεδεμένες και υποψήφιες χώρες. Κατά παρέκκλιση, δεκτός για πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει και περιορισμένος αριθμός υπηκόων άλλων χωρών. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.300 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι ασκούμενοι μπορούν να παραστούν σε μια σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τα έξοδα της οποίας αποστολής (έξοδα ταξιδίου και διαμονής) καλύπτονται ξεχωριστά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλύπτει την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος. Ωστόσο, οι ασκούμενοι οφείλουν να παράσχουν, πριν από την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, ένα έγγραφο το οποίο βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας.

Κάθε ασκούμενος εποπτεύεται από έναν διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ.

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι υποψήφιοι για αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει:

 • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας·
 • να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή να έχουν ολοκληρώσει σπουδές διάρκειας τριών ετών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης Ή να προσκομίσουν βεβαίωση από το πανεπιστήμιο στην οποία να επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο των σπουδών τους·
 • να έχουν πολύ καλή γνώση δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι μία εκ των γλωσσών εργασίας της ΕΕ, δηλαδή η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική (τουλάχιστον σε B2 επίπεδο
 • οι υποψήφιοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών εργασίας της ΕΕ·
 • να μην έχουν συμμετάσχει σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ούτε να έχουν ήδη ασκήσει μισθωτή απασχόληση μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι εργοδότης που παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από νέους με αναπηρία, οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

 

Πότε πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας;

Υπάρχουν 2 περίοδοι πρακτικής άσκησης:

Περίοδος άσκησης: Φεβρουάριος:
Φεβρουάριος – Ιούνιος
Σεπτέμβριος – Ιανουάριος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15 Δεκεμβρίου (μεσάνυχτα)
15 Ιουνίου (μεσάνυχτα)

 

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν:

 • την αίτηση υποψηφιότητας, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 • αποδεικτικό στοιχείο της ιθαγένειας (αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας)·
 • αντίγραφο του (των) πανεπιστημιακού(-ων) τίτλου(-ων) Ή πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τουλάχιστον έξι εξάμηνα σε πανεπιστήμιο 'Η βεβαίωση από το πανεπιστήμιο στην οποία αναφέρεται ότι η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των σπουδών του υποψηφίου·
 • αποδεικτικό στοιχείο των γλωσσικών γνώσεων·
 • συστατική επιστολή από ένα πολιτικό πρόσωπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο είναι μέλος του ΕΛΚ·
 • συστατική επιστολή από έναν καθηγητή πανεπιστημίου

Η αίτηση υποψηφιότητας, σαρωμένη υπό μορφή PDF ως ενιαίο πρώτο αρχείο, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σαρωμένα υπό μορφή PDF ως ενιαίο δεύτερο αρχείο, πρέπει να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Epp-Stages@europarl.europa.eu εντός της αναφερθείσας προθεσμίας.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου γράψτε το όνομά σας και την περίοδο πρακτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση που προσφέρει η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, συμβουλευτείτε τους Κανόνες.

 
“Δεδομένου ότι στο πανεπιστήμιο παρακολούθησα αρκετές ενότητες ευρωπαϊκού δικαίου, ενδιαφερόμουν να δω και στην πράξη πώς δημιουργούνται οι νόμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαν ασκούμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, μπορούσα να παρευρίσκομαι σε διάφορες συνεδριάσεις των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και να παρατηρώ από κοντά πώς οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μεταδίδονταν στον Τύπο και το κοινό. Η πρακτική άσκηση αποτέλεσε μια επιβράβευση και πρόκληση, και θα συνιστούσα σε άλλους που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τον κλάδο της επικοινωνίας να κάνουν αίτηση.”
Eoghan Dockrell (Ιρλανδία)
 
 
“Με πλήρη ειλικρίνεια και σιγουριά μπορώ να πω ότι το χρονικό διάστημα που πέρασα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία. Από τη μία πλευρά, είχα την ευκαιρία να ωριμάσω επαγγελματικά μέσω αναλήψεων ευθυνών για το δικό μου σχέδιο, αλλά και παρατηρώντας στην πράξη τους καλύτερους στον τομέα τους. Από την άλλη, αποτέλεσε επίσης μία ανθρώπινη εμπειρία μιας και, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανήκα σε μια μοναδική ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, τους οποίους θα θυμάμαι για την φιλικότητα, την καλοσύνη και την καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ τους.”
Vladimira Briestenska (Σλοβακία)
 
Στα παρασκήνια
Πάρτε μια γεύση του τί συμβαίνει στα παρασκήνια χάρη σε αυτές τις εικόνες των βουλευτών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια πιο ανεπίσημων γεγονότων.Η καθημερινή εργασία του Ευρωβουλευτή δεν αφορά μόνο ψηφοφορίες ή συνεδριάσεις της επιτροπής, αλλά και ώρες προπαρασκευαστικής νομοθετικής εργασίας, συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ψηφοφόρους, εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης,  διαπραγματεύσεις με άλλους παράγοντες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ομιλίες σε ομάδες επισκεπτών, συμμετοχή σε διαλέξεις, ακροάσεις και ενημερώσεις για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη.

 

Επικοινωνία
Για τυχόν απορίες αναφορικά με την πρακτική άσκηση ή τις κενές θέσεις εργασίας, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και να μην απευθύνεστε άμεσα στο προσωπικό μας, καθώς το μήνυμά σας δεν θα ληφθεί υπόψη. 
FacebookTwitterLinkedIn
Μπορείτε να βρείτε επίσης την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn.