εργασια στην κοινοβουλευτικη ομαδα του ελκ

Εργασία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ

Αν σκέφτεστε μια σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εργαστείτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Έχουμε προσλάβει και καταρτίζουμε αφοσιωμένους και φιλόδοξους ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, ​​και τους προσφέρουμε τη δυνατότητα περαιτέρω προσωπικής εξέλιξης μέσω  επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε συναδέλφους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις τρίτες χώρες.

Το αφοσιωμένο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας βοηθάει το έργο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχει ενεργά στην κοινοβουλευτική ατζέντα. Απασχολούμε συμβούλους πολιτικής με γνώση της περίπλοκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχολούμε συμβούλους επικοινωνίας που εξασφαλίζουν ότι το μήνυμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνεται γνωστό τόσο μέσα από τα παραδοσιακά, όσο και από τα διαδικτυακά κανάλια. Οι συνάδελφοί μας στο χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μάς παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνουμε απρόσκοπτα τη δουλειά μας. Η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει διοικητική υποστήριξη στο προσωπικό μας.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ του προσωπικού μας. Εργαζόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον και σχεδόν πάντα σε περισσότερες από μία γλώσσες. Προσπαθούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία κλίματος αμεσότητας και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων.

Αν όλα τα παραπάνω σας αντιπροσωπεύουν, ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία και τις τρέχουσες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

 
 
  • Συμβασιούχοι υπάλληλοιΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα απασχολεί συμβασιούχους υπαλλήλους. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασής τους είναι 6 έτη. Κατά γενικό κανόνα, οι εν λόγω συνάδελφοι προσλαμβάνονται από λίστα επιτυχόντων που καταρτίζεται μετά από λεπτομερείς συνεντεύξεις ενώπιον μιας Επιτροπής.
  • Έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου Η πλειοψηφία του προσωπικού μας είναι έκτακτοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η διαδικασία πρόσληψής τους περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δημοσιεύει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη δική της ιστοσελίδα,  στο Εσωτερικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AvisdeVacancesd'emploisinternes) και, ενδεχομένως, σε εθνικές εφημερίδες.
  • Μόνιμοι υπάλληλοι Το προσωπικό της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελείται επίσης από υπαλλήλους   ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αποσπώνται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μας. Πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους  των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω διαγωνισμού που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕPSO
 

Προσφερόμενες θέσεις εργασίες
Αρ. Πρωτ.
Βαθμός
Ευκαιρίες απασχόλησης
Περιγραφή Καθηκόντων
Αίτηση
Προθεσμία
Δεν υπάρχουν τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Παρακαλούμε ελέγξτε αργότερα.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Περίοδοι πρακτικής άσκησης
Τί προσφέρουμε

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 5 μηνών για τους πολίτες της ΕΕ και τους υποψηφίους από τις συνδεδεμένες και υποψήφιες χώρες. Κατά παρέκκλιση, δεκτός για πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει και περιορισμένος αριθμός υπηκόων άλλων χωρών. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.300 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι ασκούμενοι μπορούν να παραστούν σε μια σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τα έξοδα της οποίας αποστολής (έξοδα ταξιδίου και διαμονής) καλύπτονται ξεχωριστά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλύπτει την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος. Ωστόσο, οι ασκούμενοι οφείλουν να παράσχουν, πριν από την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, ένα έγγραφο το οποίο βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας.

Κάθε ασκούμενος εποπτεύεται από έναν διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ.

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Οι υποψήφιοι για αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει:

  • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας·
  • να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή να έχουν ολοκληρώσει σπουδές διάρκειας τριών ετών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης Ή να προσκομίσουν βεβαίωση από το πανεπιστήμιο στην οποία να επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο των σπουδών τους·
  • να έχουν πολύ καλή γνώση δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι μία εκ των γλωσσών εργασίας της ΕΕ, δηλαδή η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική (τουλάχιστον σε B2 επίπεδο
  • οι υποψήφιοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών εργασίας της ΕΕ·
  • να μην έχουν συμμετάσχει σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ούτε να έχουν ήδη ασκήσει μισθωτή απασχόληση μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι εργοδότης που παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από νέους με αναπηρία, οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

 

Πότε πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας

Υπάρχουν 2 περίοδοι πρακτικής άσκησης:

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμες 2-3 εβδομάδες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.

Περίοδος άσκησης: Φεβρουάριος:
Φεβρουάριος – Ιούνιος
Σεπτέμβριος – Ιανουάριος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15 Δεκεμβρίου (μεσάνυχτα)
15 Ιουνίου (μεσάνυχτα)

 

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την online αίτηση.

Σημαντική σημείωση: χρειαστεί να ετοιμάσετε εκ των προτέρων κάποια έγγραφα, όπως συστατικές επιστολές, διπλώματα κτλπ.

Σας παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία, να διαβάσετε προσεχτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική άσκηση στην Κ.Ο. του ΕΛΚ, συμβουλευτείτε τις Γενικές Διατάξεις.

 

Τρέχουσες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κωδικός
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Αίτηση
Κλειστό για υποβολή αιτήσεων
Κλειστό για υποβολή αιτήσεων
 
“Δεδομένου ότι στο πανεπιστήμιο παρακολούθησα αρκετές ενότητες ευρωπαϊκού δικαίου, ενδιαφερόμουν να δω και στην πράξη πώς δημιουργούνται οι νόμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαν ασκούμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, μπορούσα να παρευρίσκομαι σε διάφορες συνεδριάσεις των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και να παρατηρώ από κοντά πώς οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μεταδίδονταν στον Τύπο και το κοινό. Η πρακτική άσκηση αποτέλεσε μια επιβράβευση και πρόκληση, και θα συνιστούσα σε άλλους που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τον κλάδο της επικοινωνίας να κάνουν αίτηση.”
Eoghan Dockrell (Ιρλανδία)
 
 
“Με πλήρη ειλικρίνεια και σιγουριά μπορώ να πω ότι το χρονικό διάστημα που πέρασα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία. Από τη μία πλευρά, είχα την ευκαιρία να ωριμάσω επαγγελματικά μέσω αναλήψεων ευθυνών για το δικό μου σχέδιο, αλλά και παρατηρώντας στην πράξη τους καλύτερους στον τομέα τους. Από την άλλη, αποτέλεσε επίσης μία ανθρώπινη εμπειρία μιας και, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανήκα σε μια μοναδική ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, τους οποίους θα θυμάμαι για την φιλικότητα, την καλοσύνη και την καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ τους.”
Vladimira Briestenska (Σλοβακία)
 
Στα παρασκήνια
Πάρτε μια γεύση του τί συμβαίνει στα παρασκήνια χάρη σε αυτές τις εικόνες των βουλευτών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια πιο ανεπίσημων γεγονότων.Η καθημερινή εργασία του Ευρωβουλευτή δεν αφορά μόνο ψηφοφορίες ή συνεδριάσεις της επιτροπής, αλλά και ώρες προπαρασκευαστικής νομοθετικής εργασίας, συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ψηφοφόρους, εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης,  διαπραγματεύσεις με άλλους παράγοντες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ομιλίες σε ομάδες επισκεπτών, συμμετοχή σε διαλέξεις, ακροάσεις και ενημερώσεις για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη.

 

Επικοινωνία

Σας παρακαλούμε για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις πρακτικές ασκήσεις ή τις θέσεις εργασίας να αποστείλετε το μήνυμά σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση. Αλληλογραφία που θα έχει αποσταλεί απευθείας στα μέλη του προσωπικού δεν θα εξετάζεται.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu