Εξωτερικές υποθέσεις

Protests in Venezuela

“We have to raise our voices to denounce further attempts to undermine sovereignty and fixed elections that don’t even fulfil the minimum...

Προσεχή
EU - Russia

“The great battle of disinformation is already happening and is being fought on digital platforms. But it's a battle we're already late...

Προσεχή
Engineer sitting at control panel of nuclear power station

“Permanent Structured Cooperation should be funded from the EU budget whereas Federica Mogherini needs to assume her responsibility as Vice-...

Προσεχή
Venezuela Elections 2015

'"The Venezuelan opposition is an example for all. They are brave people who, despite being beaten or imprisoned, are not afraid and do not...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Παρακολουθεί, επίσης, στενά τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Η αποστολή της συνίσταται στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης των πολιτικών σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες και στην έγκριση προγραμμάτων αρωγής ή διεθνών συμφωνιών. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ, η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και συγκατατίθεται όσον αφορά στις Συνθήκες Προσχώρησης. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο Υποεπιτροπές: την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας.

Latest

BRICS Brazil Russia India China South Africa Flags
Δελτίο Τύπου
02/02/2012 - 17:00

BRICS: the EU should speak with one voice

"In foreign policy, the term BRICS, referring to Brazil, Russia, India, China and South Africa, is no longer just a catchphrase coined around trade and growth-related indicators. They have come...
justice
Δελτίο Τύπου
26/01/2012 - 16:30

Belarus - case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou

In a joint statement, MEPs Laima Andrikiene and Eduard Kukan have deplored the unfair trial of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou and have urgently called on President Lukashenka to establish...
traveling
Δελτίο Τύπου
26/01/2012 - 11:15

Egyptian military should allow US staff to travel freely

Commenting on news that Egyptian authorities had banned travel to members of US non-governmental organisations (NGOs) which promote democracy, Joseph Daul MEP, Chairman of the EPP Group, and Elmar...
European Flag
Δελτίο Τύπου
25/01/2012 - 16:30

Romania:EPP Group won't take lessons from Hannes Swoboda

In a press release this week, the Chairman of the EPP Group in the European Parliament expressed his understanding of the frustrations of the Romanian people, and others in other countries of the...
diverse friends
Δελτίο Τύπου
23/01/2012 - 13:15

Daul congratulates Croatia on strong Yes to European future

"With a nearly two-thirds majority, the Croatian people have pronounced themselves in favour of joining us in creating a common European future. I congratulate them on this strong Yes and I will...
EU puzzle
Δελτίο Τύπου
23/01/2012 - 12:30

Croatian Referendum: Yes strengthens Croatia and Europe.

"The Croatian Yes vote in favour of membership of the European Union strengthens Europe and strengthens Croatia. We welcome the clear message of the Croatian people that they want to take part...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

David McALLISTER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.mcallister@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Dubravka ŠUICA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dubravka.suica@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Cristian Dan PREDA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu
-

Arnaud DANJEAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: arnaud.danjean@europarl.europa.eu
-

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu

Βίντεο

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...