Διεθνές εμπόριο

A heap of old collectors and vintage coins

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to...

Προσεχή
Containers

"Export controls on dual-use items must be strict and proportionate. In the vote today, we are focusing on stricter control for the goods with...

Προσεχή
Europe/China

"We need to protect our European industry. The jobs of hundreds of people are being endangered due to unfair trading practices. We won’t...

Προσεχή
Donald  Tusk

"The EPP supports the re-election of Donald Tusk as President of the European Council. Over the last two and a half years, Donald Tusk has done...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Στις κύριες αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· μεταξύ άλλων, παρέχει σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και προτείνει μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

Latest

A heap of old collectors and vintage coins
Δελτίο Τύπου
27/09/2018 - 11:05

Stopping the black market of cultural goods

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to stop the illegal trafficking of cultural goods were...
EU and Ukraine
Δελτίο Τύπου
13/06/2018 - 13:32

More money for Ukraine under strict conditions

The European Parliament has approved the disbursement of a further €1 billion in financial assistance to Ukraine to help the country cover part of its external financing needs and to provide...
Containers
Δελτίο Τύπου
30/05/2018 - 13:21

New anti-dumping laws tackle unfair trade more effectively

"To safeguard the free and rules-based trading system we stand for, we have amended the current anti-dumping and anti-subsidies regulations to become more suitable to today's global trading...
Photo of EU-US map
Δελτίο Τύπου
28/05/2018 - 20:03

Foreign investment: EPP Group protects EU companies

The EU is about to put in place a mechanism to screen foreign investments. “Almost all EU partner countries already have a filtering mechanism. If the EU wants to maintain a favourable...
Industrial Laborer
Δελτίο Τύπου
14/03/2018 - 12:02

Trade: let's talk about the actual problem - China

"We are united as Europeans and want to take a united stance when it comes to addressing US tariffs and customs duties on steel and aluminium. The trade measures taken by the US against the EU...
Containers
Δελτίο Τύπου
17/01/2018 - 12:21

EP aims to stop misuse of exported European dual-use tech

"Export controls on dual-use items must be strict and proportionate. In the vote today, we are focusing on stricter control for the goods with the largest human rights risks while making it...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Tokia SAÏFI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Christofer FJELLNER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu
Συντονιστής