Διεθνές εμπόριο

Europe/China

"We need to protect our European industry. The jobs of hundreds of people are being endangered due to unfair trading practices. We won’t...

Προσεχή
Donald  Tusk

"The EPP supports the re-election of Donald Tusk as President of the European Council. Over the last two and a half years, Donald Tusk has done...

Προσεχή
CETA

"Trade policy is back on track. We have managed to work out the most advanced, ambitious and up-to-date trade agreement between the EU and...

Προσεχή
CETA

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU (CETA) got the green light today from the Members of the European Parliament...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Στις κύριες αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· μεταξύ άλλων, παρέχει σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και προτείνει μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

Latest

Europe/China
Δελτίο Τύπου
10/05/2016 - 12:39

MES for China: no green light without conditions

The EPP Group has called on the European Commission to strengthen an effective trade defence instrument to guarantee the protection of EU industry from dumped imports from China. The Group's...
CETA
Δελτίο Τύπου
29/02/2016 - 16:13

EU-Canada trade: let the ratification countdown begin!

The EPP Group has welcomed the successful finalisation of the modifications of the EU-Canada Trade Agreement (CETA) announced today by both sides' Chief Negotiators. The European Parliament...
Global connections
Δελτίο Τύπου
03/02/2016 - 13:07

TiSA: more rights for citizens, less obstacles for firms

"Today's vote sends a strong signal to the European Commission. The message is crystal clear: if the negotiators respect all our recommendations (blue lines and red lines*), they will be...
CETA
Ειδήσεις
10/12/2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...
Global Finance
Δελτίο Τύπου
14/10/2015 - 12:47

EPP Group calls for speedy progress in trade negotiations

The EPP Group has welcomed today's Communication by the European Commission, 'Towards a more responsible trade and investment policy'. The Group's Spokesman in the International Trade...
Handshake
Δελτίο Τύπου
16/09/2015 - 13:24

Investment Protection: new proposal creates better firewall

The European Commission today presented the new system for resolving disputes between investors and states - the Investment Court System. This new system would be used in all ongoing and future EU...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Iuliu WINKLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
-

Christofer FJELLNER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu