Διεθνές εμπόριο

A heap of old collectors and vintage coins

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to...

Προσεχή
Containers

"Export controls on dual-use items must be strict and proportionate. In the vote today, we are focusing on stricter control for the goods with...

Προσεχή
Europe/China

"We need to protect our European industry. The jobs of hundreds of people are being endangered due to unfair trading practices. We won’t...

Προσεχή
Donald  Tusk

"The EPP supports the re-election of Donald Tusk as President of the European Council. Over the last two and a half years, Donald Tusk has done...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Στις κύριες αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· μεταξύ άλλων, παρέχει σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και προτείνει μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

Latest

Asian Business Team
Δελτίο Τύπου
05/07/2017 - 17:34

EU-Japan trade deal: we chose free trade over protectionism

“The EU and Japan are leading the way: free trade instead of protectionism. This agreement brings new jobs, more growth and greater wealth to both sides without touching our high standards in...
EU and Ukraine
Δελτίο Τύπου
04/07/2017 - 13:04

Ukraine: by easing trade we support a pro-European Ukraine

“This is the next sign, after the visa liberalisation, that the European Union wants a pro-European Ukraine and will facilitate this difficult path”, said Jarosław Wałęsa MEP commenting...
EU and Ukraine
Δελτίο Τύπου
01/06/2017 - 09:53

Ukraine: EU offers additional help by easing trade

MEPs have given their backing to the granting of additional trade facilitation for Ukraine in order to address the difficult economic situation in the country and to support its economic reform...
Global Finance
Δελτίο Τύπου
16/05/2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...
Industrial Laborer
Δελτίο Τύπου
11/05/2017 - 11:15

New EU anti-dumping methodology must be adopted quickly

“The Council is back on track in fighting unfair trade practices by third countries. Crucially, the new methodology stands on a solid legal basis and is fully compatible with WTO law”,...
Car in a factory
Ειδήσεις
24/03/2017 - 11:01

State-influenced foreign investment: EU must be able to intervene

In the EU, it goes without saying that freedom of investment is a core principle. It seems normal for internal and foreign investors to acquire significant parts of a company in the EU - leading to...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Tokia SAÏFI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Christofer FJELLNER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu
Συντονιστής