Διεθνές εμπόριο

Containers

"Export controls on dual-use items must be strict and proportionate. In the vote today, we are focusing on stricter control for the goods with...

Προσεχή
Europe/China

"We need to protect our European industry. The jobs of hundreds of people are being endangered due to unfair trading practices. We won’t...

Προσεχή
Donald  Tusk

"The EPP supports the re-election of Donald Tusk as President of the European Council. Over the last two and a half years, Donald Tusk has done...

Προσεχή
CETA

"Trade policy is back on track. We have managed to work out the most advanced, ambitious and up-to-date trade agreement between the EU and...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Στις κύριες αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· μεταξύ άλλων, παρέχει σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και προτείνει μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

Latest

European Union customs sign
Δελτίο Τύπου
26/10/2012 - 11:00

Russia's accession to the WTO: EPP Group expects Russia

The European Parliament today welcomed Russia's accession to the World Trade Organisation and the EPP Group underlined that in order to benefit from this strong potential, it is of the utmost...
European Parliament
Δελτίο Τύπου
25/10/2012 - 10:15

Japan: EP 'conditionally in favour' of opening trade talks

The European Parliament agreed today on the opening of negotiations on a Free Trade Agreement with Japan under the condition that it will abolish non-tariff barriers and eliminate obstacles to public...
Intellectual property
Δελτίο Τύπου
04/07/2012 - 12:45

ACTA: No vote hurts European interests indefinitely.

The European Parliament today voted against the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, refusing to listen to the European Court of Justice's legal assessment, requested by the Commission...
logs
Δελτίο Τύπου
04/07/2012 - 12:30

EU-Russia: improved import of raw materials

The European Parliament today adopted, with a large majority, a Report on the EU-Russia Bilateral Trade Agreement relating to the introduction or increase of export duties on raw materials. Inese...
Intellectual property
Δελτίο Τύπου
21/06/2012 - 12:45

ACTA: EP should listen to the Court of Justice before vote.

The Committee on International Trade of the European Parliament this morning voted on the Report on ACTA and recommended the plenary to reject the trade agreement. EPP Group Coordinator Daniel...
handshake
Δελτίο Τύπου
13/06/2012 - 14:30

International Trade: Improved preference

The General System of Preferences, GSP, which is the EU's most important trade instrument for trade with developing countries, will be transparent, predictable and more generous to countries...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Tokia SAÏFI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
-

Christofer FJELLNER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu