Διεθνές εμπόριο

Europe/China

"We need to protect our European industry. The jobs of hundreds of people are being endangered due to unfair trading practices. We won’t...

Προσεχή
Donald  Tusk

"The EPP supports the re-election of Donald Tusk as President of the European Council. Over the last two and a half years, Donald Tusk has done...

Προσεχή
CETA

"Trade policy is back on track. We have managed to work out the most advanced, ambitious and up-to-date trade agreement between the EU and...

Προσεχή
CETA

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU (CETA) got the green light today from the Members of the European Parliament...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Στις κύριες αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· μεταξύ άλλων, παρέχει σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και προτείνει μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

Latest

handshake
Δελτίο Τύπου
13/06/2012 - 14:30

International Trade: Improved preference

The General System of Preferences, GSP, which is the EU's most important trade instrument for trade with developing countries, will be transparent, predictable and more generous to countries...
Postal service - delivery of a package
Δελτίο Τύπου
12/06/2012 - 12:15

Japan: EP putting the brakes on free-trade agreement.

Caspary and Wałęsa: Japan must first demonstrate its readiness to open up market A majority of MEPs are lining up to call against rapid negotiations with Japan on a free-trade agreement with the...
Through the Andes
Δελτίο Τύπου
30/05/2012 - 17:30

Russia: EP concludes its position on trade files with Russia

"The agreement on exports of wood will bring more predictability and better trade conditions, ensuring the necessary security for EU producers and exporters, as well as better trade income for...
Cargo Ship
Δελτίο Τύπου
10/05/2012 - 17:15

Mediterranean Countries: Key trade tool for democratisation

"Trade policy has become an essential tool for both foreign policy and for the combination of economic relations with the process of democratisation and the development of society", said...
Intellectual property
Δελτίο Τύπου
25/04/2012 - 11:15

ACTA: EPP Group on the Anti

In view of the presentation of the European Parliament's draft Report on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), scheduled for this afternoon, the EPP Group's Shadow Rapporteur,...
US - EU flag
Δελτίο Τύπου
14/03/2012 - 17:00

Beef: Ban on North American hormone-treated beef remains

European Parliament gives green light for higher import quotas for US and Canadian beef The trade dispute over import quotas for beef between Europe and North America is about to be solved. The...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Iuliu WINKLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
-

Christofer FJELLNER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu