Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

A fair food chain for all

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain...

Προσεχή
Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
Δελτίο Τύπου
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote rural development. Today’s event is an...
A fair food chain for all
Δελτίο Τύπου
01/10/2018 - 20:02

EPP Group protecting farmers from unfair trading practices

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain. "The EPP Group has been asking the...
Wheat field against the blue sky
Δελτίο Τύπου
16/05/2018 - 11:51

Europe needs a strong farming policy

"New EU agricultural policy needs adequate funding and new methods to be efficient and sustainable. But let’s not fix it if it’s not broken!", said EPP Group Member Herbert...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages
Δελτίο Τύπου
11/04/2018 - 09:56

We reject renationalisation of CAP

“The new CAP must set itself ambitious targets”, says EPP Group MEP Herbert Dorfmann, draftsman of the Parliament’s Report on the Future of Food and Farming. “Increased...
Olive oil
Δελτίο Τύπου
15/03/2018 - 09:49

Spanish olives under US attack

In January, the US Department of Commerce imposed an unjustified anti-dumping customs duty on Spanish olives of more than 17.13 %, following a countervailing duty established in November 2017 of 4.47...
A bee on a flower
Δελτίο Τύπου
01/03/2018 - 09:57

Safeguarding European honey production

Determined measures are needed to safeguard European honey production, according to EPP Group MEP Norbert Erdős whose Report on the prospects and challenges of European apiculture is voted today in...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...