Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Wheat field against the blue sky
Δελτίο Τύπου
16/05/2018 - 11:51

Europe needs a strong farming policy

"New EU agricultural policy needs adequate funding and new methods to be efficient and sustainable. But let’s not fix it if it’s not broken!", said EPP Group Member Herbert...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages
Δελτίο Τύπου
11/04/2018 - 09:56

We reject renationalisation of CAP

“The new CAP must set itself ambitious targets”, says EPP Group MEP Herbert Dorfmann, draftsman of the Parliament’s Report on the Future of Food and Farming. “Increased...
Olive oil
Δελτίο Τύπου
15/03/2018 - 09:49

Spanish olives under US attack

In January, the US Department of Commerce imposed an unjustified anti-dumping customs duty on Spanish olives of more than 17.13 %, following a countervailing duty established in November 2017 of 4.47...
A bee on a flower
Δελτίο Τύπου
01/03/2018 - 09:57

Safeguarding European honey production

Determined measures are needed to safeguard European honey production, according to EPP Group MEP Norbert Erdős whose Report on the prospects and challenges of European apiculture is voted today in...
Young plant
Δελτίο Τύπου
11/12/2017 - 17:54

Omnibus: green light for simplification of CAP reform

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the European Parliament. "Due to a series of...
Two kids with shovel in the field
Δελτίο Τύπου
29/11/2017 - 17:55

The pillars of CAP must stand firm

“Maintaining the two-pillar structure is essential for the CAP”, said Albert Deß MEP, the EPP Group Spokesman in the European Parliament’s Agriculture Committee on ‘The...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...