Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Phil Hogan
Δελτίο Τύπου
02/10/2014 - 11:51

EPP Group expects Hogan to put CAP reform into action

Phil Hogan demonstrated the political experience and aptitude required for the agriculture portfolio as Ireland's next European Commissioner at today's European Parliament hearing, according...
Young plant
Δελτίο Τύπου
01/04/2014 - 14:42

CAP Reform: EPP Group gets more flexibility for farmers

EPP Group putting pressure on European Commission to improve implementation of CAP reform/More flexibility for farmers The European Commission is willing, following pressure from the EPP Group in...
Marian-Jean Marinescu in park
Ειδήσεις
21/03/2014 - 08:45

Europe’s former El Dorado of farming back on the map

I come from a country that between the two World Wars was known as Europe’s granary: everywhere you looked in the countryside you could see robust fields of corn, wheat, barley, oats, rice, rye...
Mairead McGuinness MEP
Ειδήσεις
03/03/2014 - 13:37

Sustaining family farming

My relationship with farming is lifelong and enduring. It is both a passion and policy priority. I love the countryside, the people, the produce of the land and the sheer bliss of being able to walk...
Believe in People campaign Giovanni La Via
Ειδήσεις
24/02/2014 - 10:30

Every challenge is an opportunity - like the reform of the CAP

My life as an entrepreneur taught me to believe in people, to appreciate their worth, to seize opportunities and use them to their full potential. Encouraged by my father, I started working on our...
Farmer and businessman examining plant in field
Θέματα
02/12/2013 - 12:45

ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Με την έγκριση της δέσμης μεταρρυθμίσε...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...