Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

A fair food chain for all

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain...

Προσεχή
Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Monetary crop
Δελτίο Τύπου
24/03/2015 - 16:08

CAP: better controls to benefit farmers

Monitoring EU spending on the Common Agricultural Policy is consuming a growing amount of time and money. Checking 40 million transactions and other CAP controls costs around four billion Euros a...
Corn Hybrid Selection genetic biotechnology
Δελτίο Τύπου
04/12/2014 - 12:08

Breakthrough in negotiations on GMO crop growing ban

EU Parliament and Member States reached a deal on national bans on GMO crop growing In late-night negotiations, the European Parliament and Member States agreed on a new procedure allowing Member...
EU organic logo
Δελτίο Τύπου
03/12/2014 - 11:46

Better regulation for organic food

"Customer confidence and the quality of organic products are the key elements for the European organic market to develop and compete", said Sirpa Pietikäinen MEP, Rapporteur of the...
Cash background
Δελτίο Τύπου
27/11/2014 - 09:06

TTIP: key priority for the EPP Group

Finishing successful negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a key priority of the EPP Group. The Group has decided to create a Working Group on the TTIP which...
Phil Hogan
Δελτίο Τύπου
02/10/2014 - 11:51

EPP Group expects Hogan to put CAP reform into action

Phil Hogan demonstrated the political experience and aptitude required for the agriculture portfolio as Ireland's next European Commissioner at today's European Parliament hearing, according...
Young plant
Δελτίο Τύπου
01/04/2014 - 14:42

CAP Reform: EPP Group gets more flexibility for farmers

EPP Group putting pressure on European Commission to improve implementation of CAP reform/More flexibility for farmers The European Commission is willing, following pressure from the EPP Group in...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...