Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

A fair food chain for all

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain...

Προσεχή
Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Kneeling farmer in barn holding tray of eggs
Δελτίο Τύπου
07/04/2016 - 15:29

Agriculture: strong support for young farmers

“Without young farmers, agriculture has no future and without a strong agricultural sector, the European project will collapse”, said Nuno Melo MEP on the occasion of the 3rd European...
wallet and money
Ειδήσεις
07/12/2015 - 10:15

Better spending - more value for taxpayers' money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing this week in Prague. "The EU budget is an...
Monetary crop
Δελτίο Τύπου
15/09/2015 - 18:15

Good first step for European farmers

The Agriculture and Rural Development Commissioner Phil Hogan presented a package of measures to support European farmers with cash-flow difficulties and to stabilise markets and the functioning of...
Farmer is working on the organic farm with dairy cow
Δελτίο Τύπου
07/09/2015 - 15:24

EPP Group demands solution for milk farmers

The European dairy sector is witnessing a substantial reduction in market prices due to severe market disturbances. In a letter to the European Commissioner for Agriculture, Phil Hogan, the EPP Group...
Person picking carrots on field
Δελτίο Τύπου
01/07/2015 - 11:18

Russian Embargo: EPP Group urges more support for farmers

The EPP Group today urged the European Commission to extend the measures in favour of farmers affected by the Russian embargo that were implemented until 30 June. EPP Group Members of the...
Olive oil
Δελτίο Τύπου
20/05/2015 - 13:36

EPP Group urges financial support for olive producers

Commenting on the Resolution on the ‘Xylella fastidiosa’ disease adopted in the European Parliament (EP) today, Giovanni La Via MEP, Chairman of the EP Committee on Environment, Public...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...