Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Monetary crop
Δελτίο Τύπου
15/09/2015 - 18:15

Good first step for European farmers

The Agriculture and Rural Development Commissioner Phil Hogan presented a package of measures to support European farmers with cash-flow difficulties and to stabilise markets and the functioning of...
Farmer is working on the organic farm with dairy cow
Δελτίο Τύπου
07/09/2015 - 15:24

EPP Group demands solution for milk farmers

The European dairy sector is witnessing a substantial reduction in market prices due to severe market disturbances. In a letter to the European Commissioner for Agriculture, Phil Hogan, the EPP Group...
Person picking carrots on field
Δελτίο Τύπου
01/07/2015 - 11:18

Russian Embargo: EPP Group urges more support for farmers

The EPP Group today urged the European Commission to extend the measures in favour of farmers affected by the Russian embargo that were implemented until 30 June. EPP Group Members of the...
Olive oil
Δελτίο Τύπου
20/05/2015 - 13:36

EPP Group urges financial support for olive producers

Commenting on the Resolution on the ‘Xylella fastidiosa’ disease adopted in the European Parliament (EP) today, Giovanni La Via MEP, Chairman of the EP Committee on Environment, Public...
Monetary crop
Δελτίο Τύπου
24/03/2015 - 16:08

CAP: better controls to benefit farmers

Monitoring EU spending on the Common Agricultural Policy is consuming a growing amount of time and money. Checking 40 million transactions and other CAP controls costs around four billion Euros a...
Corn Hybrid Selection genetic biotechnology
Δελτίο Τύπου
04/12/2014 - 12:08

Breakthrough in negotiations on GMO crop growing ban

EU Parliament and Member States reached a deal on national bans on GMO crop growing In late-night negotiations, the European Parliament and Member States agreed on a new procedure allowing Member...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...