Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

A fair food chain for all
Δελτίο Τύπου
09/06/2016 - 11:15

EPP Group proposes solutions to solve the agriculture crisis

Sinking producer prices have led European farmers into a deep crisis. The prices paid for milk have gone down by one third in just three years, for example. The EPP Group proposes several measures to...
A fair food chain for all
Ειδήσεις
03/06/2016 - 12:31

Fair trade for farmers

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle unfair trading practises (UTPs) is a burning question,...
Milk pot farmer hand cow in meadow
Δελτίο Τύπου
26/05/2016 - 10:23

Milk: effective instruments needed to solve the crisis

The dairy sector in Europe is going through a difficult period of low prices and very tight margins: too many farmers are producing too much milk. For Albert Dess MEP, the EPP Group Spokesman in the...
One euro coin among wheat grains
Δελτίο Τύπου
12/04/2016 - 13:22

Farmers' crisis: new measures needed

"As the farmers’ situation is alarming, new measures are needed to replace the defunct intervention price system", said Albert Deβ MEP, the EPP Group Spokesman on Agriculture, as...
Kneeling farmer in barn holding tray of eggs
Δελτίο Τύπου
07/04/2016 - 15:29

Agriculture: strong support for young farmers

“Without young farmers, agriculture has no future and without a strong agricultural sector, the European project will collapse”, said Nuno Melo MEP on the occasion of the 3rd European...
wallet and money
Ειδήσεις
07/12/2015 - 10:15

Better spending - more value for taxpayers' money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing this week in Prague. "The EU budget is an...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...