Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

A fair food chain for all

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain...

Προσεχή
Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Through the Andes
Δελτίο Τύπου
11/09/2012 - 11:00

Wine Sector: more flexibility for Member States

The European Parliament voted today on the Report on the proposal for a Regulation on the regime of the single payment scheme and support to vine-growers by Rapporteur Herbert Dorfmann MEP...
Farmer and businessman examining plant in field
Ειδήσεις
04/09/2012 - 09:00

EPP Group hearing on future EU farm policy

Discussions over the future of Europe's Common Agricultural Policy after 2013 are entering a new round. This autumn will see the European Parliament's agriculture committee vote on the four...
Green field and trees under blue sky
Δελτίο Τύπου
19/06/2012 - 11:00

CAP: the goal has to be simplification.

Presentation of the 'Financing, management and monitoring of the CAP' Report in the framework of the reform of the Common Agricultural Policy (CAP), in the Agriculture and Rural Development...
Green field and trees under blue sky
Δελτίο Τύπου
19/06/2012 - 10:30

CAP Reform: Giving farmers the means to tackle challenges

On Monday 18 June, Members of the Agriculture Committee debated the draft reports tabled by Giovanni La Via MEP (financing, management and monitoring of the CAP) and Michel Dantin MEP (establishing a...
Woman giving bowl of soup to man
Δελτίο Τύπου
28/02/2012 - 17:15

Food aid in the EU: EPP Group welcomes

Today, the European Commission has agreed to extend the Aid for the Needy Scheme until 2013. It is a formal adoption of the European Parliament's recent decision to increase the food aid...
Woman giving bowl of soup to man
Δελτίο Τύπου
15/02/2012 - 16:00

Food Aid in the EU: 1 billion to help make ends meet.

The European Parliament voted in favour today to extend the Food Distribution Programme in the EU to 2012 and 2013. The annual ceiling for food aid to the most needy is €500m per year. The EPP...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...