Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Green field and trees under blue sky
Δελτίο Τύπου
19/06/2012 - 11:00

CAP: the goal has to be simplification.

Presentation of the 'Financing, management and monitoring of the CAP' Report in the framework of the reform of the Common Agricultural Policy (CAP), in the Agriculture and Rural Development...
Green field and trees under blue sky
Δελτίο Τύπου
19/06/2012 - 10:30

CAP Reform: Giving farmers the means to tackle challenges

On Monday 18 June, Members of the Agriculture Committee debated the draft reports tabled by Giovanni La Via MEP (financing, management and monitoring of the CAP) and Michel Dantin MEP (establishing a...
Woman giving bowl of soup to man
Δελτίο Τύπου
28/02/2012 - 17:15

Food aid in the EU: EPP Group welcomes

Today, the European Commission has agreed to extend the Aid for the Needy Scheme until 2013. It is a formal adoption of the European Parliament's recent decision to increase the food aid...
Woman giving bowl of soup to man
Δελτίο Τύπου
15/02/2012 - 16:00

Food Aid in the EU: 1 billion to help make ends meet.

The European Parliament voted in favour today to extend the Food Distribution Programme in the EU to 2012 and 2013. The annual ceiling for food aid to the most needy is €500m per year. The EPP...
Homeless man drinking coffee
Δελτίο Τύπου
02/02/2012 - 18:00

Food Aid: one billion euros for the most needy in the EU

More than 18 million of the most deprived persons in 19 Member States are to benefit from the Food Distribution Programme in the European Union. In the years 2012-2013, approximately one billion...
Food Safety
Δελτίο Τύπου
19/01/2012 - 17:00

Food Input Supply Chain

MEPs endorse Parliament's call for a healthy farm input supply chain "To achieve food security, people must, at all times, have access to sufficient quantities of nutritious, safe food...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...