Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

A fair food chain for all

The European Parliament's Agriculture Committee voted this evening on measures to stop Unfair Trading Practices (UTPs) in the food supply chain...

Προσεχή
Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Young plant
Δελτίο Τύπου
11/12/2017 - 17:54

Omnibus: green light for simplification of CAP reform

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the European Parliament. "Due to a series of...
Two kids with shovel in the field
Δελτίο Τύπου
29/11/2017 - 17:55

The pillars of CAP must stand firm

“Maintaining the two-pillar structure is essential for the CAP”, said Albert Deß MEP, the EPP Group Spokesman in the European Parliament’s Agriculture Committee on ‘The...
Young plant
Δελτίο Τύπου
22/11/2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way: "We have made a necessary breakthrough to...
Young agricultural worker posing in a cowshed
Δελτίο Τύπου
19/10/2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a joint initiative by the Portuguese EPP Group MEP...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages
Δελτίο Τύπου
14/06/2017 - 13:06

Greening of CAP: imported protein feed not desired solution

"The European Commission's proposal of prohibiting the use of plant protection products on ecological focus areas is not environmentally-sound", said Albert Deß MEP, the EPP Group...
Farmer and businessman examining plant in field
Δελτίο Τύπου
15/03/2017 - 12:24

No more food scandals: better controls to protect consumers

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve consumer trust in the products they receive and to avoid...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...