Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Young plant

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the...

Προσεχή
Farmer and businessman examining plant in field

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve...

Προσεχή
A fair food chain for all

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Latest

Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages
Δελτίο Τύπου
14/06/2017 - 13:06

Greening of CAP: imported protein feed not desired solution

"The European Commission's proposal of prohibiting the use of plant protection products on ecological focus areas is not environmentally-sound", said Albert Deß MEP, the EPP Group...
Farmer and businessman examining plant in field
Δελτίο Τύπου
15/03/2017 - 12:24

No more food scandals: better controls to protect consumers

The EPP Group today backed legislation establishing more and better controls and inspections throughout the food chain. The goal is to improve consumer trust in the products they receive and to avoid...
One euro coin among wheat grains
Ειδήσεις
12/12/2016 - 12:00

Agriculture: fighting market price volatility effectively

Long winters, wet springs, hot summers: Europe's farmers have always been exposed to natural risks. In the past few years, macro-economic factors such as exchange rates, energy and fertiliser...
Kneeling farmer in barn holding tray of eggs
Δελτίο Τύπου
08/11/2016 - 11:38

CAP: solutions for stable prices for Europe's farmers

Concrete solutions to fight price volatility for Europe's farmers who are increasingly exposed to risks and who are highly dependent on natural factors which are sometimes beyond their control,...
A fair food chain for all
Δελτίο Τύπου
09/06/2016 - 11:15

EPP Group proposes solutions to solve the agriculture crisis

Sinking producer prices have led European farmers into a deep crisis. The prices paid for milk have gone down by one third in just three years, for example. The EPP Group proposes several measures to...
A fair food chain for all
Ειδήσεις
03/06/2016 - 12:31

Fair trade for farmers

In school yards and football fields we know what fair play means, but when it comes to business it’s not that easy anymore. How to tackle unfair trading practises (UTPs) is a burning question,...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...