Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι κυρίως αρμόδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και για την επεξεργασία νομοθεσίας σχετικά με τα δασοκομικά, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές –υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποβλέπουν στην προστασία από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία– καθώς και σχετικά με την εκτροφή και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ποιος είναι ποιος

-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Albert DESS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: albert.dess@europarl.europa.eu
-

Michel DANTIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michel.dantin@europarl.europa.eu, dantin.michel@sp-eurodepute.eu

Latest

Olive oil
Δελτίο Τύπου
15/03/2018 - 09:49

Spanish olives under US attack

In January, the US Department of Commerce imposed an unjustified anti-dumping customs duty on Spanish olives of more than 17.13 %, following a countervailing duty established in November 2017 of 4.47...
A bee on a flower
Δελτίο Τύπου
01/03/2018 - 09:57

Safeguarding European honey production

Determined measures are needed to safeguard European honey production, according to EPP Group MEP Norbert Erdős whose Report on the prospects and challenges of European apiculture is voted today in...
Young plant
Δελτίο Τύπου
11/12/2017 - 17:54

Omnibus: green light for simplification of CAP reform

New rules for a simpler and fairer EU farming policy which will strengthen farmers’ position in a fairer supply chain have been endorsed by the European Parliament. "Due to a series of...
Two kids with shovel in the field
Δελτίο Τύπου
29/11/2017 - 17:55

The pillars of CAP must stand firm

“Maintaining the two-pillar structure is essential for the CAP”, said Albert Deß MEP, the EPP Group Spokesman in the European Parliament’s Agriculture Committee on ‘The...
Young plant
Δελτίο Τύπου
22/11/2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way: "We have made a necessary breakthrough to...
Young agricultural worker posing in a cowshed
Δελτίο Τύπου
19/10/2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a joint initiative by the Portuguese EPP Group MEP...

Pages

Περασμένα γεγονότα