Βέλγιο

Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ αντιπροσωπεύουν εκείνες της εθνικής αντιπροσωπείας και δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις απόψεις του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Βέλγιο
Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ αντιπροσωπεύουν εκείνες της εθνικής αντιπροσωπείας και δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις απόψεις του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Δελτία Τύπου

Tom Vandenkendelaere MEP
19/01/2017 - 12:41

EP wil bindende regels voor nieuwe arbeidsvormen

Het Europees Parlement wil dat de Commissie wetgevend optreedt om de sociale rechten te garanderen van nieuwe arbeidsvormen. De bestaande sociale regels moeten uitgebreid worden om alle EU-werknemers...
Climate change
15/12/2016 - 11:44

A balanced ETS to reach climate goals

"We want a balanced reform of the Emissions Trading System (ETS) - the necessary ambitions to guarantee the implementation of the Paris Agreement, while at the same time, sufficient protection...
Wheat field against the blue sky
14/12/2016 - 13:01

Landbouw: nieuwe maatregelen tegen prijsschommelingen

Het Europees Parlement pleit voor een nieuwe aanpak van de prijsvolatiliteit. Het huidige Europees landbouwbeleid (GLB) biedt geen afdoende oplossingen voor de landbouwcrisis: het landbouwbeleid is...
Hand circling ads in newspaper
13/12/2016 - 14:09

Sociaalzekerheidspakket: reactie Tom Vandenkendelaere (CD&V)

Er komen nieuwe maatregelen om duidelijk te maken wie de socialezekerheidsbijdragen van migrerende werknemers moet betalen. Eurocommissaris voor arbeid en sociale zaken Marianne Thyssen stelde...

Pages

Latest

Tom Vandenkendelaere MEP
Ειδήσεις
18/01/2017 - 15:57

The European Pillar of Social Rights: enabling Europe’s future workforce

As the job market continues to evolve, so should Europe's social policy. Today, many new forms of employment have emerged as a logical consequence of the digital revolution. Whether it is Uber,...
Online shopping with digital tablet
Ειδήσεις
29/11/2016 - 11:05

Cross-border online and offline sales: the new frontier

How often do you shop online from another country? How come so few traders sell their goods abroad? Cross-border sales, whether online or offline, are doing very poorly and the main cause for this is...
Tom Vandenkendelaere MEP
Ειδήσεις
13/10/2016 - 10:29

Building bridges between parliaments - Erasmus for young politicians

All too often the gap between national parliaments and the European Parliament seems wide. Members of national parliaments often have only a dim awareness of what goes on ‘in Europe’....
photo of the students in a classroom
Ειδήσεις
26/09/2016 - 11:00

Erasmus for young MPs

In times when Member States and the EU are so often juxtaposed as pursuing different interests, the EPP Young Member’s Network (YMN), under the leadership of Tom Vandenkendelaere MEP, is taking...

Pages

Οι βουλευτές σας

-
  • Αντιπρόεδρος - Περιφερειακή Αν...
-
  • Μέλος - Αυστραλία και Νέα Ζηλα...
-
  • Μέλος - Παναφρικανικό Κοινοβού...
-
  • Αντιπρόεδρος - Μετρήσεις εκπομ...

Εκθέσεις Ολομέλειας

There was a change of leadership in the European Parliament this session in Strasbourg. The EPP Group candidate Antonio Tajani was elected European...
"A true pro-European, Antonio Tajani has dedicated his political career to Europe. He will be a strong and a reliable partner for the whole...
After the election of Antonio Tajani as President of the European Parliament, the EPP Group's candidates for Vice-Presidents were also elected,...

Νέα της εβδομάδας

EU flags in front of European Parliament

EPP Group candidate for European Parliament President

The EPP Group will elect its candidate for the post of President of the European Parliament on Tuesday evening. On Wednesday at 10.30 hrs, the EPP...
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

Preparation of the European Council meeting 15-16 December

MEPs are set to debate the preparations for the upcoming European Summit of 15-16 December. Chairman Manfred Weber will take the floor on behalf of...
Visa Stamps

Visa-free travel: new suspension mechanism protects EU

The European Parliament will vote to review the visa suspension mechanism which can be applied to all visa-free travel agreements that the EU has...