Ασφάλεια και άμυνα

Anaconda, polish helicopters

"Action is needed instead of words. If we want to protect the EU and its citizens we have to act now and start implementing already-agreed plans...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

"The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

“There are many right proposals. The point is that we don’t lack plans but we have a deficit in implementing already-agreed decisions...

Προσεχή
Muslim militants

‘Hybrid Warfare’ is a term that has been coined to describe modern conflicts that do not conform to the pattern of conventional wars...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας εξειδικεύεται στα θέματα που αφορούν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Υποεπιτροπή επικουρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Latest

Working with virtual screen
Δελτίο Τύπου
22/11/2012 - 11:00

EU Cyber Security and Defence: time to act now!

The European Parliament has adopted a Report by Tunne Kelam MEP that calls for the development of a comprehensive cyber security and defence strategy on all levels in the EU. "We need...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
22/05/2012 - 09:15

Security: EP wants to strengthen EU's internal security

The European Parliament adopted a Report today on the EU's Internal Security Strategy with a large majority. Ágnes Hankiss MEP, EPP Group Shadow Rapporteur, welcomed the balanced and...
Cargo Ship
Δελτίο Τύπου
10/05/2012 - 17:45

EP supports extension of anti-piracy Operation till Dec 201

Georgios Koumoutsakos MEP, Member of the Committee on Transport and Tourism of the European Parliament, and Michael Gahler MEP, EPP Group Coordinator in the EP's Subcommittee on Security and...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Christian EHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christian.ehler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Jaromír ŠTĚTINA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaromir.stetina@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Michael GAHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michael.gahler@europarl.europa.eu
-

Tunne KELAM

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu