Ασφάλεια και άμυνα

Anaconda, polish helicopters

"Action is needed instead of words. If we want to protect the EU and its citizens we have to act now and start implementing already-agreed plans...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

"The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

“There are many right proposals. The point is that we don’t lack plans but we have a deficit in implementing already-agreed decisions...

Προσεχή
Muslim militants

‘Hybrid Warfare’ is a term that has been coined to describe modern conflicts that do not conform to the pattern of conventional wars...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας εξειδικεύεται στα θέματα που αφορούν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Υποεπιτροπή επικουρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Latest

Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
03/09/2013 - 14:06

Bringing European defence policy into the 21st Century

Leading EPP Group Members in the European Parliament's Subcommittee on Security and Defence (SEDE) today issued a call for a complete overhaul of the EU's defence policy. In a joint policy...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
24/07/2013 - 16:43

Strengthening Security and Defence

The EPP Group in the European Parliament has welcomed today's Communication by the European Commission on security and defence. "This is a valuable contribution to the EU summit on defence...
Bulgarian flag
Δελτίο Τύπου
14/06/2013 - 15:45

European Commission to follow political events in Bulgaria

Commenting on this morning's election of the new Director of the State Agency for National Security (DANS), the EPP Group Chairman, Joseph Daul, declared: "The EPP Group in the European Parliament...
Secure LAN
Δελτίο Τύπου
07/02/2013 - 10:30

EU Cyber Security Strategy: rapid implementation needed now!

Today, the European Commission revealed the EU Cyber Security Strategy that is one step closer to bringing Europe up to date in cyber terms. The European Parliament´s Rapporteur for Cyber...
paper clip
Ειδήσεις
28/01/2013 - 12:30

Enough cyber talk - we need to act!

Europe has been operating online for more than a decade - some countries much longer than that and on a wider scale. Many European infrastructures operate in the cyber sphere: most European citizens...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
22/11/2012 - 11:15

EU cannot afford to systematically delegate its security

Members of the European Parliament adopted Arnaud Danjean's Report today on the implementation of the Common Security and Defence Policy with a very large majority (442 in favour, 92 against, 75...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Christian EHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christian.ehler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Jaromír ŠTĚTINA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaromir.stetina@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Michael GAHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michael.gahler@europarl.europa.eu
-

Tunne KELAM

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu