Ασφάλεια και άμυνα

Σχετικά με:

Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας εξειδικεύεται στα θέματα που αφορούν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Υποεπιτροπή επικουρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ποιος είναι ποιος

-

Christian EHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christian.ehler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Jaromír ŠTĚTINA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaromir.stetina@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Michael GAHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michael.gahler@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Tunne KELAM

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Latest

Jaromír Štětina MEP and Arkady Babchenko
Δελτίο Τύπου
30/05/2018 - 13:26

We are relieved that Arkady Babchenko is alive

“We learned with great relief that Russian journalist Arkady Babchenko, who was presumed assassinated in Kiev yesterday, is alive. This is the best news we have heard today. We will continue to...
Flag of Estonia
Δελτίο Τύπου
04/09/2017 - 15:48

EPP Group to discuss building European defence in Tallinn

The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
07/06/2017 - 11:58

Countdown to a Common European Defence Union has begun

"Action is needed instead of words. If we want to protect the EU and its citizens we have to act now and start implementing already-agreed plans making Europe autonomous in terms of defence...
Flag of Belarus
Δελτίο Τύπου
24/03/2017 - 12:24

Belarus: police must refrain from violence tomorrow

Tomorrow's protests in Minsk must be met in a peaceful manner by the state security forces. "I am concerned at the recent developments in Belarus. It is vital that the state institutions and...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
06/03/2017 - 14:51

A coalition of the willing on defence

"The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we have to transfer today’s isolated islands of...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
14/12/2016 - 13:02

CFSP: passivity is no longer permitted

"The last light of hope is dying out in Aleppo. Despite all the efforts deployed so far, the EU has been absent and our High Representative has been working hard, only to conclude that, if the...

Pages