Ασφάλεια και άμυνα

Anaconda, polish helicopters

"Action is needed instead of words. If we want to protect the EU and its citizens we have to act now and start implementing already-agreed plans...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

"The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we...

Προσεχή
Anaconda, polish helicopters

“There are many right proposals. The point is that we don’t lack plans but we have a deficit in implementing already-agreed decisions...

Προσεχή
Muslim militants

‘Hybrid Warfare’ is a term that has been coined to describe modern conflicts that do not conform to the pattern of conventional wars...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας εξειδικεύεται στα θέματα που αφορούν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Υποεπιτροπή επικουρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Latest

Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
07/06/2017 - 11:58

Countdown to a Common European Defence Union has begun

"Action is needed instead of words. If we want to protect the EU and its citizens we have to act now and start implementing already-agreed plans making Europe autonomous in terms of defence...
Flag of Belarus
Δελτίο Τύπου
24/03/2017 - 12:24

Belarus: police must refrain from violence tomorrow

Tomorrow's protests in Minsk must be met in a peaceful manner by the state security forces. "I am concerned at the recent developments in Belarus. It is vital that the state institutions and...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
06/03/2017 - 14:51

A coalition of the willing on defence

"The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we have to transfer today’s isolated islands of...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
14/12/2016 - 13:02

CFSP: passivity is no longer permitted

"The last light of hope is dying out in Aleppo. Despite all the efforts deployed so far, the EU has been absent and our High Representative has been working hard, only to conclude that, if the...
Anaconda, polish helicopters
Δελτίο Τύπου
30/11/2016 - 15:10

Defence Package: time to deliver, not to plan again

“There are many right proposals. The point is that we don’t lack plans but we have a deficit in implementing already-agreed decisions”, said Michael Gahler MEP, EPP Group Spokesman...
Security and defence
Δελτίο Τύπου
22/11/2016 - 12:34

European Defence Union: EU must invest in its own defence

"We must build our own defence union", said Michael Gahler MEP, EPP Group Spokesman on the European Defence Union who shadowed the Report on the same issue adopted today in the European...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Christian EHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christian.ehler@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Jaromír ŠTĚTINA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaromir.stetina@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Michael GAHLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michael.gahler@europarl.europa.eu
-

Tunne KELAM

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu