Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Womens day

"The gender pension gap between men and women is up to almost 40% in Europe. It is obvious that something isn’t right! Dealing with this...

Προσεχή
Engineer in nuclear power station

MEPs in the European Parliament’s Employment and Social Affairs Committee have taken an important step towards the more efficient protection of...

Προσεχή
Bratislava, Slovakia

The EPP Group will hold its next Bureau meeting in Bratislava, Slovakia, on 28-29 January. The meeting will be led by Manfred Weber MEP, Chairman of...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα όπως τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, και κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνων που βασίζονται στο φύλο καθώς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Latest

Portrait of businesspeople working in an office
Δελτίο Τύπου
20/05/2015 - 14:45

EPP Group shares responsibility for disabled citizens

The EPP Group wants closer cooperation between the EU Institutions to better meet the needs of disabled Europeans. The EU has ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (...
worker
Δελτίο Τύπου
07/05/2015 - 10:35

Undeclared Work: exchange of best practices needed

Today, Members of the European Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs approved the setting-up of a European platform to enhance cooperation and exchange of best practices in...
Young students
Δελτίο Τύπου
29/04/2015 - 12:48

Youth employment: more funding, faster

"Thanks to the EPP Group, things are progressing: the European pre-financing that creates jobs for young people in the most affected regions will increase from 1% to 30%”, said Elisabeth...
Architect using drafting table
Δελτίο Τύπου
16/04/2015 - 11:15

Youth unemployment: more jobs for young people

“When Parliament puts its foot on the accelerator, things move forward! European pre-financing should increase from 1% to 30% for projects that create jobs for young people in the most affected...
Checking
Δελτίο Τύπου
11/03/2015 - 14:01

EPP Group: no growth without reforms

'European Semester' must be taken more seriously by Member States "Reforms and fiscal consolidation are the only way to reduce unemployment and poverty in the countries most affected...
Young students
Δελτίο Τύπου
04/02/2015 - 12:20

Youth Initiative: EPP Group welcomes change of tack

Today, the European Commission presented a proposal to increase the amount of pre-funding for Member States in 2015 to promote youth employment. The European Youth Initiative (EYI) has not taken off...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Claude ROLIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

David CASA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
-

Heinz K. BECKER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...