Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Happy family with child and shopping bags in city

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer...

Προσεχή
Happy family with child and shopping bags in city

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα όπως τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, και κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνων που βασίζονται στο φύλο καθώς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Latest

worker
Δελτίο Τύπου
03/03/2016 - 10:48

Posting of Workers: targeted revision as a last resort

"Citizens are at the centre of the EPP Group's interests and their well-being is our priority", said David Casa MEP, EPP Group Spokesman in the European Parliament's Employment and...
Hand circling ads in newspaper
Δελτίο Τύπου
25/02/2016 - 10:01

EPP Group helps job seekers find jobs in other EU countries

European Parliament stresses non-discrimination of workers in other EU countries While some EU countries want to limit the access of EU citizens to their social systems, the European Parliament...
Senior man sitting with his daughter and grandson
Δελτίο Τύπου
24/02/2016 - 16:29

Financial stability is precondition for social welfare

Unstable economies lead to social problems, said leading EPP Group MEPs in today's joint debate on the 2016 European Semester which took place in the European Parliament’s plenary session...
Statistics, Finance, Stock Exchange and Accounting
Ειδήσεις
17/02/2016 - 10:21

EPP Group calls for responsibility and solidarity in the EU

During the 2016 edition of the European Parliamentary Week this week, the European Parliament welcomed national MPs from across Europe for joint debates with MEPs. Two EPP Group Members, Esther de...
Bratislava, Slovakia
Δελτίο Τύπου
25/01/2016 - 16:43

EPP Group to debate Europe's social future in Bratislava

The EPP Group will hold its next Bureau meeting in Bratislava, Slovakia, on 28-29 January. The meeting will be led by Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group, and will discuss two policy papers...
Successful financial plans
Δελτίο Τύπου
18/01/2016 - 19:17

SMEs on the front line in fighting youth unemployment

"SMEs are the main force in generating jobs and growth and thus the creation of the conditions needed for the development of enterprises. Facilitating young people in setting up their own...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Claude ROLIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

David CASA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Heinz K. BECKER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...