Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Happy family with child and shopping bags in city

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer...

Προσεχή
Happy family with child and shopping bags in city

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα όπως τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, και κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνων που βασίζονται στο φύλο καθώς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Latest

Woman checking food labelling
Δελτίο Τύπου
06/06/2012 - 17:30

European Social Model: encouraging

How to set up a European social label for companies? Which options do we have to relaunch social convergence in Europe? These questions were examined at a Hearing of the EPP Group, organised on...
Hand circling ads in newspaper
Δελτίο Τύπου
19/04/2012 - 11:30

Employment package: The EPP Group

Yesterday the European Commission published its long-awaited Employment package, a communication along with 9 working documents aimed at restoring growth and boosting job creation in the EU. "...
Bright Yellow Hardhats - closeup
Δελτίο Τύπου
12/04/2012 - 16:00

Labour Reforms in Central Europe:

'How to create jobs, improve competitiveness of the European economy, establish a more flexible labour market while keeping safeguards for workers?' were the questions in focus yesterday at...
toxic
Δελτίο Τύπου
29/03/2012 - 17:15

Chemical plants will become safer in the EU

"From June 2015, chemical plants working with hazardous substances will become safer in the EU. Yesterday, the European Parliament and the Council concluded a First Reading Agreement on the...
Construction worker doing measuring
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:15

Posting of Workers Directive: better and clearer framework

The EPP Group in the European Parliament has welcomed the long-awaited legislative package on the better implementation of the Posting of Workers Directive (96/71/EC), although there are still some...
Architect using drafting table
Δελτίο Τύπου
20/03/2012 - 11:45

Youth Employment: potential for Europe-boost it or lose it

Today, Jan Kozłowski MEP held a seminar 'Potential for Europe – Boost it or lose it? Turning the spotlight on new opportunities for youth employment' at the European Parliament. The...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Claude ROLIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

David CASA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Heinz K. BECKER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...