Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Happy family with child and shopping bags in city

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer...

Προσεχή
Happy family with child and shopping bags in city

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender...

Προσεχή
Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα όπως τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, και κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνων που βασίζονται στο φύλο καθώς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Latest

Senior man in computing class
Ειδήσεις
22/11/2016 - 12:15

Skills Guarantee: why it matters

Increasingly, globalisation is being blamed for much of the ills we are seeing in Western societies today. Undeniably globalisation has brought about opportunities, jobs and growth but many are now...
Bright Yellow Hardhats - closeup
Δελτίο Τύπου
04/10/2016 - 15:10

Large layoffs: we need an EU reindustrialisation policy

The European Parliament wants to see a long-term strategy to increase industrial activity in Europe to 20% of EU Gross Domestic Product by 2020. In a Resolution that will be voted on tomorrow, the...
photo of the students in a classroom
Ειδήσεις
26/09/2016 - 11:00

Erasmus for young MPs

In times when Member States and the EU are so often juxtaposed as pursuing different interests, the EPP Young Member’s Network (YMN), under the leadership of Tom Vandenkendelaere MEP, is taking...
Construction worker doing measuring
Ειδήσεις
13/07/2016 - 16:15

EPP Group determined to fight against social dumping

The EPP Group today supported a Report on the fight against social dumping in the European Union. The Committee on Employment and Social Affairs adopted certain measures on how to fight and prevent...
Photo of researchers working in a labaratory
Δελτίο Τύπου
07/06/2016 - 19:09

New Skills Agenda will create jobs

Today, at the European Parliament in Strasbourg, the European Commission outlined a number of measures aimed at countering skills shortages, skills mismatches, insufficient...
Eye dropper filling test cup with blue medicine
Δελτίο Τύπου
13/05/2016 - 12:16

Limiting exposure of workers to cancer chemicals crucial

Today, the European Commission has put forward a law protecting workers from being exposed to cancer-inducing chemicals in the workplace. The EPP Group Coordinator of the Employment and Social...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Claude ROLIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

David CASA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Heinz K. BECKER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...