Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Womens day

"The gender pension gap between men and women is up to almost 40% in Europe. It is obvious that something isn’t right! Dealing with this...

Προσεχή
Engineer in nuclear power station

MEPs in the European Parliament’s Employment and Social Affairs Committee have taken an important step towards the more efficient protection of...

Προσεχή
Bratislava, Slovakia

The EPP Group will hold its next Bureau meeting in Bratislava, Slovakia, on 28-29 January. The meeting will be led by Manfred Weber MEP, Chairman of...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα όπως τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, και κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνων που βασίζονται στο φύλο καθώς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Latest

Photo of researchers working in a labaratory
Δελτίο Τύπου
07/06/2016 - 19:09

New Skills Agenda will create jobs

Today, at the European Parliament in Strasbourg, the European Commission outlined a number of measures aimed at countering skills shortages, skills mismatches, insufficient...
Eye dropper filling test cup with blue medicine
Δελτίο Τύπου
13/05/2016 - 12:16

Limiting exposure of workers to cancer chemicals crucial

Today, the European Commission has put forward a law protecting workers from being exposed to cancer-inducing chemicals in the workplace. The EPP Group Coordinator of the Employment and Social...
worker
Δελτίο Τύπου
03/03/2016 - 10:48

Posting of Workers: targeted revision as a last resort

"Citizens are at the centre of the EPP Group's interests and their well-being is our priority", said David Casa MEP, EPP Group Spokesman in the European Parliament's Employment and...
Hand circling ads in newspaper
Δελτίο Τύπου
25/02/2016 - 10:01

EPP Group helps job seekers find jobs in other EU countries

European Parliament stresses non-discrimination of workers in other EU countries While some EU countries want to limit the access of EU citizens to their social systems, the European Parliament...
Senior man sitting with his daughter and grandson
Δελτίο Τύπου
24/02/2016 - 16:29

Financial stability is precondition for social welfare

Unstable economies lead to social problems, said leading EPP Group MEPs in today's joint debate on the 2016 European Semester which took place in the European Parliament’s plenary session...
Statistics, Finance, Stock Exchange and Accounting
Ειδήσεις
17/02/2016 - 10:21

EPP Group calls for responsibility and solidarity in the EU

During the 2016 edition of the European Parliamentary Week this week, the European Parliament welcomed national MPs from across Europe for joint debates with MEPs. Two EPP Group Members, Esther de...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Claude ROLIN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

David CASA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
-

Heinz K. BECKER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...