Ανάπτυξη

Burkina Faso, woman holding mobile phone

EPP Group believes that digitalisation and technological innovation are strong drivers of sustainable development and inclusive growth "...

Προσεχή
Protests in Venezuela

Every year, each political group in the European Parliament puts forward a candidate for the Sakharov Prize for Freedom of Thought. Candidates...

Προσεχή
Refugees on a boat

The recurring tragedies in the Mediterranean where thousands of people are risking their lives in order to reach Europe’s shores clearly show...

Προσεχή
Ebola

The Development Committee of the European Parliament held an exchange of views on the Ebola crisis. Although the situation on the ground has evolved...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα, μεριμνά για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές, καθώς και για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, που αφορά στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Εν εξελίξει

24/01/2013 - 11:30
Cost of non-Europe
Ευρωβουλευτής:
24/01/2013 - 11:30
The role of property rights, property ownership and wealth creation in eradicating poverty and fostering sustainable development in developing countries
Ευρωβουλευτής:
24/01/2013 - 10:30
24/01/2013 - 10:30
24/01/2013 - 10:30

Pages

Latest

Burkina Faso, woman holding mobile phone
Δελτίο Τύπου
09/10/2018 - 14:49

Reducing poverty through technology

EPP Group believes that digitalisation and technological innovation are strong drivers of sustainable development and inclusive growth "Digitalisation is a strong driver of development....
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
Δελτίο Τύπου
09/10/2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...
West African market scene
Δελτίο Τύπου
06/07/2017 - 12:21

€44 billion to fight root causes of migration

Members of the European Parliament gave the green light today for the European Fund for Sustainable Development, an EU scheme of €3.3 billion worth of loans and guarantees aimed at mobilising...
People have breakfast in displaced persons camp, Juba, South Sudan
Δελτίο Τύπου
01/06/2017 - 12:16

Eradicate poverty with coordinated policy and partnerships

“The international situation has changed considerably since the adoption of the last consensus in 2006. We now face new challenges but also have new tools and new possibilities”, said...
People have breakfast in displaced persons camp, Juba, South Sudan
Ειδήσεις
16/02/2017 - 11:57

European Consensus on Development

The world is more complex and interconnected than ever, and so are the challenges and threats we face. At a time of concern about protecting our borders, we also need to ensure that the world outside...
hands, Global Peace and Security
Δελτίο Τύπου
25/01/2017 - 10:33

Development: poverty eradication to combat migration

“If we want to encourage people not to leave their countries because of wars, inequality, human rights violations or poverty, we have to actually fight the root causes. We call for a migration-...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Maurice PONGA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maurice.ponga@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Bogdan Brunon WENTA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Frank ENGEL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frank.engel@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Digitalisation for development: reducing inequalities through technology
11/04/2018 - 14:30

Digitalisation for development: reducing inequalities through technology

Digitalisation is considered a strong driver of sustainable development and inclusive growth. Digital technologies are crucial for reducing poverty...
Jun
27
27/06/2012 - 15:00

EPP Group Hearing on 'Cancer in Africa'