Ανάπτυξη

Protests in Venezuela

Every year, each political group in the European Parliament puts forward a candidate for the Sakharov Prize for Freedom of Thought. Candidates...

Προσεχή
Refugees on a boat

The recurring tragedies in the Mediterranean where thousands of people are risking their lives in order to reach Europe’s shores clearly show...

Προσεχή
Ebola

The Development Committee of the European Parliament held an exchange of views on the Ebola crisis. Although the situation on the ground has evolved...

Προσεχή
Beggar Kid

By adopting the Stier Report on ‘The EU and the Global Development Framework after 2015’ today, the European Parliament has strongly...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα, μεριμνά για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές, καθώς και για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, που αφορά στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Latest

Homeless man drinking coffee
Θέματα
12/11/2012 - 10:00

The Millennium Development Goals (MDG)

On 8 September 2000 the United Nations' Millennium Declarationset eight goals for those who signed up to it to be reached by 2015, namely to reduce extreme poverty and hunger, ensure primary...
Aged Hands
Δελτίο Τύπου
27/06/2012 - 15:00

Cancer: open your eyes to cancer in Africa.

Cancer kills more people globally than HIV, tuberculosis and malaria put together. Last year, it killed nearly 8 million people and by 2020 there are expected to be 16 million new cases of cancer...
Green bush
Δελτίο Τύπου
25/05/2012 - 16:45

ACP-EU Assembly: Suriname, Mali, Sudan, & climate policy

Parliamentarians from African, Caribbean and Pacific States and the European Parliament will discuss topics such as the situation in Mali, Nigeria, Sudan and South Sudan, climate policy, food prices...
Standing Out from the Crowd
Δελτίο Τύπου
23/05/2012 - 13:15

European Union should support Guinea-Bissau

Opening a debate today at the European Parliament's plenary session in Strasbourg on the situation in Guinea-Bissau, Paulo Rangel MEP, Vice-Chairman of the EPP Group and Head of the Portuguese...
EU symbol
Δελτίο Τύπου
20/04/2012 - 13:45

Development Aid: Better targeted EU

"The European Parliament should support the Commission in further devolution because it provides the most effective way of spending money for development purposes. We should not forget at the...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Maurice PONGA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maurice.ponga@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Bogdan Brunon WENTA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu
-

Frank ENGEL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frank.engel@europarl.europa.eu