Ανάπτυξη

Protests in Venezuela

Every year, each political group in the European Parliament puts forward a candidate for the Sakharov Prize for Freedom of Thought. Candidates...

Προσεχή
Refugees on a boat

The recurring tragedies in the Mediterranean where thousands of people are risking their lives in order to reach Europe’s shores clearly show...

Προσεχή
Ebola

The Development Committee of the European Parliament held an exchange of views on the Ebola crisis. Although the situation on the ground has evolved...

Προσεχή
Beggar Kid

By adopting the Stier Report on ‘The EU and the Global Development Framework after 2015’ today, the European Parliament has strongly...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα, μεριμνά για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές, καθώς και για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, που αφορά στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Latest

People have breakfast in displaced persons camp, Juba, South Sudan
Ειδήσεις
16/02/2017 - 11:57

European Consensus on Development

The world is more complex and interconnected than ever, and so are the challenges and threats we face. At a time of concern about protecting our borders, we also need to ensure that the world outside...
hands, Global Peace and Security
Δελτίο Τύπου
25/01/2017 - 10:33

Development: poverty eradication to combat migration

“If we want to encourage people not to leave their countries because of wars, inequality, human rights violations or poverty, we have to actually fight the root causes. We call for a migration-...
Mustafa Dzhemilev
Δελτίο Τύπου
06/10/2016 - 10:06

EPP Group backs Crimean Tatars leader Mustafa Dzhemilev

“It is hard to find somebody who would better reflect the essence of the Sakharov Prize than Mustafa Dzhemilev - leader of the Crimean Tatars - who has fought all his life for the freedom of...
hands, Global Peace and Security
Δελτίο Τύπου
11/05/2016 - 19:03

We deplore Commission delaying EU position on 2030 Agenda

Ahead of the High-Level Political Forum for Sustainable Development (HLPF) meeting, the EPP Group calls on the Foreign Affairs Council to adopt a coherent and common EU position on the follow-up and...
Animal Market in Eritrea
Δελτίο Τύπου
09/03/2016 - 16:39

Eritrea: no EU money in the hands of authoritarian regimes

The EPP Group has reiterated its concerns over the development cooperation agreement signed with Eritrea worth €200m over the next five years under the 11th European Development Fund (EDF)....
hands, Global Peace and Security
Ειδήσεις
24/02/2016 - 17:47

ODA needs to be looked at through peacebuilding lenses

"Official Development Assistance (ODA) needs to be looked at again through peacebuilding lenses so as to reflect current developmental challenges," said the EPP Group's Spokesman in the...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Maurice PONGA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maurice.ponga@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Bogdan Brunon WENTA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu
-

Frank ENGEL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frank.engel@europarl.europa.eu