vores historie

Vores historie

 

Formænd for Europa-Parlamentet fra EPP Gruppen

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

Arkiv EPP-Gruppen

Arkiv EPP-Gruppen

Hvis du vil vide mere

 

Robert Schuman-medaljen

Robert Schuman Medal

Hvis du vil vide mere

 

Beslægtede udgivelser

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Voyage to the heart of Europe - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People’s Party in the European Parliament

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

I tiden efter den anden verdenskrig havde en halv snes politiske ledere fremsyn og mod til at indlede en enestående fredsindsats. Den franske udenrigsminister, Robert Schuman, den tyske kansler, Konrad Adenauer og den italienske premierminister, Alcide de Gasperi, alle tilhørende EPP familien, var blandt de grundlæggende fædre, der tog det første afgørende skridt i retning af at gøre idéen om et forenet Europa til en realitet. Det må siges, at det især var De Kristelige Demokrater, der indledte forsoningen og integreringen i Europa.

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev skabt ud fra ønsket om fred og genopbygning af Europa på et sundt økonomisk grundlag. De fleste repræsentanter, der deltog i den første EKSF-Forsamling, tilhørte samme generation af pionerer, som nærede ønske om aldrig igen at opleve det, der skete under den anden verdenskrig. Vores gruppe, der blev stiftet den 23. juni 1953 under betegnelsen Gruppen for De Kristelige Demokrater som en politisk fraktion i Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, har til alle tider spillet en ledende rolle i opbygningen af Europa.

Europa-Parlamentets udvikling fra forsamling til et fuldt udviklet parlament ledsagede opbygningen af EU. Den generation, der efterfulgte pionererne var fast besluttet på at tilvejebringe praktisk europæisk integration, der ville modernisere Europas økonomi og udvikle denne til en fælles, stor markedsplads. I takt med at Europa blev mere integreret, udviklede dets institutioner sig, således at de kunne tackle voksende udfordringer. Europa-Parlamentet indførte almindelige direkte valg første gang i 1979. Ved den lejlighed ændrede vores gruppe navn til Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater).

Our History

EPP familien spillede atter en central rolle som banebryder for europæisk integration efter Berlinmurens fald og den totalitære kommunismes forestående opbrud i Central- og Østeuropa. Inspireret af idéen om genforening stod EPP bag og støttede fremvæksten af pluralistiske demokratier i de tidligere kommunistiske lande og slog stærkt til lyd for, at kontinentet, der var blevet revet halvt over, igen burde forenes. Ikke-kommunistiske partier, der gik ind for centrum-højre-værdier, vandt frem over hele Europa. Befolkningen støttede vores vision om et genforenet kontinent ved valget til Europa-Parlamentet i juli 1999. Vi har været den største gruppe i Europa-Parlamentet siden da.

Vores åbenhed og rummelighed betød også, at vores politiske familie tilpassede sig, så den spændte over centrum-højre i bred forstand. De kristelige demokratiske partier, der udgjorde kernen i vores gruppe i efterkrigsårene, tilpassede deres politiske filosofi i forhold til vælgerskarens ændrede sammensætning, og gruppen voksede, idet den optog moderate og konservative politiske grupper i Skandinavien og Central- og Østeuropa. Gruppen skiftede også navn til Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater i perioden 1999-2009.

Gruppen blev igen Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) i juni 2009.

EPP familien har været med til at forme det europæiske integrationsforløb. I dag, hvor Europa atter står over for udfordringer, ærer vi fortsat denne arv ved at forblive tro mod vores overbevisninger: Et forenet Europa, der bygger på værdier som menneskets værdighed, frihed, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, solidaritet og subsidiaritet.

 

Formænd for EPP Gruppen

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Mere information

 

Generalsekretærer for EPP Gruppen

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
siden 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959