middelhavslandene

Middelhavslandene

Latest

Turkey & Europe flags
Pressemeddelelse
05-07-2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...
Mediterranean
Nyheder
16-05-2017 - 9:26
An EPP Group delegation to the 13th plenary session of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) on 12 and 13 May 2017 in Rome garnered support for amendments "firmly condemning terrorist attacks and persecution...
Egyptians Celebrate The First Anniversary Of The Revolution In Tahrir Square
Nyheder
09-12-2016 - 13:30
by Elmar Brok and Mariya Gabriel, Members of the European Parliament Walking the streets of Cairo, you can see the change that the Arab Spring has brought about. The old regime has fallen. The instability which swept the country afterwards is...
EPP Group October I Plenary Briefing
Pressemeddelelse
22-11-2016 - 18:02
“The EU needs to send a clear message to Turkey. For the EPP Group, accession negotiations should be frozen as they cannot continue under the current circumstances. Should Turkey reintroduce the death penalty, we need to make very clear...

Pages

 

Historisk oversigt over vores forbindelser med Middelhavsområdet

Mediterranean Countries

Grunden til det nuværende samarbejde mellem EU og Middelhavslandene blev lagt med Barcelona-processen, der blev lanceret i 1995 med undertegningen af Barcelona-erklæringen.

Euro-Middelhavssamarbejdet blev fornyet med Middelhavsunionen, et initiativ, der udgik fra den daværende franske formand, Nicolas Sarkozy, der officielt blev indledt den 13. juli 2008 på et topmøde om Middelhavspolitikken i Paris.

Kontaktoplysninger
Mariya GABRIEL
Næstformand for EPP Gruppen
 
Staff
 
 

Med dette initiativ blev der i Barcelona-processen, der er en bred ramme for de politiske, økonomiske og sociale forbindelser mellem Den Europæiske Union og partnerne i det sydlige Middelhavsområde, indført tre enkle, men vigtige principper: en politisk mobilisering på højeste niveau via topmøder for stats- og regeringschefer hvert andet år, ledelse på lige fod i form af et fælles nord-syd-formandskab og et permanent sekretariat med lige repræsentation samt prioritering af konkrete projekter med en regional dimension, som skaber reel solidaritet.

Foruden topmøderne for stats- og regeringschefer og ministerkonferencer er den parlamentariske dimension repræsenteret af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Barcelona-processen er et enestående og ambitiøst initiativ, som lagde grunden til et nyt regionalt partnerskab, som udgør et vendepunkt i Euro-Middelhavsforbindelserne. I Barcelona-erklæringen opstillede Euro-Middelhavspartnerne tre overordnede målsætninger for partnerskabet:

1. skabelse af et fælles område med fred og stabilitet gennem indførelsen af en politisk og sikkerhedsmæssig dialog (kapitel om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål).

2. etablering af et område med fælles velstand gennem et økonomisk og finansielt partnerskab og gradvis indførelse af et frihandelsområde (kapitel om økonomiske og finansielle spørgsmål).

3. tilnærmelse mellem befolkningerne gennem et socialt, kulturelt og menneskeligt partnerskab, der skal fremme forståelse mellem kulturerne og udvekslinger mellem civilsamfundene (kapitel om sociale, kulturelle og menneskelige spørgsmål).

EPP Gruppen finder det afgørende med en mere udviklet naboskabspolitik, som vil kunne bidrage til en bedre forståelse mellem EU og dets Middelhavspartnere. EPP Gruppen støtter talrige initiativer med dette formål.

EPP Gruppens EUROMED-arbejdsgruppe mødes på månedlig basis for at vurdere gruppens aktiviteter i forbindelse med Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen og for at styrke vores politiske forbindelser med partier og grupper i de sydlige Middelhavslande, der har politiske holdninger og værdier, der er beslægtet med EPP Gruppens. Dette indebærer samarbejde med Det Europæiske Folkeparti og med vores medlemmer i Udenrigsudvalget. Denne arbejdsgruppe er stærkt opsat på at få pustet nyt politisk liv i Euro-Middelhavsforbindelserne.

EPP Gruppen støtter en solidaritetsbaseret Middelhavspolitik, som er i stand til at reagere på de mange forskellige udfordringer i forhold til fred, stabilitet, terrorbekæmpelse, sikkerhed, gensidig forståelse og respekt for menneskerettighederne. Vores gruppe arbejder sammen med vores Middelhavspartnere på klart at udpege prioriteter inden for områder som migration, religion, miljøbeskyttelse og de store opgaver i forbindelse med undervisning og uddannelse. Vi arbejder også på at forbedre kvindernes deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv og kvindernes adgang til uddannelse og lægehjælp og på at fremme projekter og programmer, der er rettet mod kvinder.

 

 

 

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Euromed

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen har i øjeblikket 260 medlemmer fordelt på 130 europæiske medlemmer (hvoraf 81 er fra de nationale parlamenter og 49 fra Europa-Parlamentet) og 130 fra Middelhavslandene. Tokia Saïfi, der er medlem af EPP Gruppen, er formand for det politiske udvalg under Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Oprettelsen af forsamlingen, der tidligere hed Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet, er et betydningsfuldt politisk gennembrud, som styrkede den demokratiske struktur og den politiske dialog i forbindelse med Barcelona-processen. Oprettelsen af forsamlingen havde længe været et mål for EPP Gruppen. For fortsat at øge Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionens profil foreslår vores gruppe, at den gøres til en institution med obligatoriske høringsbeføjelser, når der behandles Middelhavsrelaterede emner i Middelhavsunionens ministerråd. EU-Rådet og Europa-Kommissionen bør arbejde sammen med og være til stede i forsamlingen, som på sin side bør involveres tæt i forberedelserne til topmøderne for statsoverhoveder, der finder sted hvert andet år, og til de årlige udenrigsministermøder for Middelhavsunionens medlemslande.

EPP Gruppen er i færd med et ambitiøst projekt gående ud på at etablere politiske grupperinger i forsamlingen på lignende måde som i EP. Alle forsamlingens medlemmer skal således kunne organisere sig i politiske grupper i overensstemmelse med deres eksisterende politiske tilhørsforhold (ud over den nuværende opdeling mellem Middelhavsparlamenter, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaternes parlamenter), hvilke vil kunne bane vejen for større integration og effektivitet.

 

Publikationer

Latest

CETA
20-09-2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14-09-2017 - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14-09-2017 - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14-09-2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...

Vigtigste begivenheder

25-09-2017 - 29-09-2017
European Ideas Network

EIN: debating the future of common security and stability in the Mediterranean

'Common Security and Stability in the Mediterranean Region' is the main subject of the European Ideas Network's (EIN, the EPP Group's...
Gavel and european union flag

Setting up the European Public Prosecutor’s Office

The proposal to establish a European Public Prosecutor’s Office will be voted on in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs...
Construction worker doing measuring

The Services Package - an alternative to enforcement action?

Services represent two-thirds of the EU economy already and about 90% of job creation - for around 47 million people (22% of the European labour...