middelhavslandene

Middelhavslandene

Latest

European Ideas Network
Pressemeddelelse
26-09-2017 - 16:48
The 16th annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Rome, Italy, from 27 to 29 September, with European politicians, businessmen, academics, policy-makers and opinion-shapers debating solutions for ensuring security and...
Turkey & Europe flags
Pressemeddelelse
05-07-2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...
Mediterranean
Nyheder
16-05-2017 - 9:26
An EPP Group delegation to the 13th plenary session of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) on 12 and 13 May 2017 in Rome garnered support for amendments "firmly condemning terrorist attacks and persecution...
Egyptians Celebrate The First Anniversary Of The Revolution In Tahrir Square
Nyheder
09-12-2016 - 13:30
by Elmar Brok and Mariya Gabriel, Members of the European Parliament Walking the streets of Cairo, you can see the change that the Arab Spring has brought about. The old regime has fallen. The instability which swept the country afterwards is...

Pages

 

Historisk oversigt over vores forbindelser med Middelhavsområdet

Mediterranean Countries

Grunden til det nuværende samarbejde mellem EU og Middelhavslandene blev lagt med Barcelona-processen, der blev lanceret i 1995 med undertegningen af Barcelona-erklæringen.

Euro-Middelhavssamarbejdet blev fornyet med Middelhavsunionen, et initiativ, der udgik fra den daværende franske formand, Nicolas Sarkozy, der officielt blev indledt den 13. juli 2008 på et topmøde om Middelhavspolitikken i Paris.

Kontaktoplysninger
Andrey KOVATCHEV
Næstformand
 
Staff
 
 

Med dette initiativ blev der i Barcelona-processen, der er en bred ramme for de politiske, økonomiske og sociale forbindelser mellem Den Europæiske Union og partnerne i det sydlige Middelhavsområde, indført tre enkle, men vigtige principper: en politisk mobilisering på højeste niveau via topmøder for stats- og regeringschefer hvert andet år, ledelse på lige fod i form af et fælles nord-syd-formandskab og et permanent sekretariat med lige repræsentation samt prioritering af konkrete projekter med en regional dimension, som skaber reel solidaritet.

Foruden topmøderne for stats- og regeringschefer og ministerkonferencer er den parlamentariske dimension repræsenteret af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Barcelona-processen er et enestående og ambitiøst initiativ, som lagde grunden til et nyt regionalt partnerskab, som udgør et vendepunkt i Euro-Middelhavsforbindelserne. I Barcelona-erklæringen opstillede Euro-Middelhavspartnerne tre overordnede målsætninger for partnerskabet:

1. skabelse af et fælles område med fred og stabilitet gennem indførelsen af en politisk og sikkerhedsmæssig dialog (kapitel om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål).

2. etablering af et område med fælles velstand gennem et økonomisk og finansielt partnerskab og gradvis indførelse af et frihandelsområde (kapitel om økonomiske og finansielle spørgsmål).

3. tilnærmelse mellem befolkningerne gennem et socialt, kulturelt og menneskeligt partnerskab, der skal fremme forståelse mellem kulturerne og udvekslinger mellem civilsamfundene (kapitel om sociale, kulturelle og menneskelige spørgsmål).

EPP Gruppen finder det afgørende med en mere udviklet naboskabspolitik, som vil kunne bidrage til en bedre forståelse mellem EU og dets Middelhavspartnere. EPP Gruppen støtter talrige initiativer med dette formål.

EPP Gruppens EUROMED-arbejdsgruppe mødes på månedlig basis for at vurdere gruppens aktiviteter i forbindelse med Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen og for at styrke vores politiske forbindelser med partier og grupper i de sydlige Middelhavslande, der har politiske holdninger og værdier, der er beslægtet med EPP Gruppens. Dette indebærer samarbejde med Det Europæiske Folkeparti og med vores medlemmer i Udenrigsudvalget. Denne arbejdsgruppe er stærkt opsat på at få pustet nyt politisk liv i Euro-Middelhavsforbindelserne.

EPP Gruppen støtter en solidaritetsbaseret Middelhavspolitik, som er i stand til at reagere på de mange forskellige udfordringer i forhold til fred, stabilitet, terrorbekæmpelse, sikkerhed, gensidig forståelse og respekt for menneskerettighederne. Vores gruppe arbejder sammen med vores Middelhavspartnere på klart at udpege prioriteter inden for områder som migration, religion, miljøbeskyttelse og de store opgaver i forbindelse med undervisning og uddannelse. Vi arbejder også på at forbedre kvindernes deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv og kvindernes adgang til uddannelse og lægehjælp og på at fremme projekter og programmer, der er rettet mod kvinder.

 

 

 

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Euromed

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen har i øjeblikket 260 medlemmer fordelt på 130 europæiske medlemmer (hvoraf 81 er fra de nationale parlamenter og 49 fra Europa-Parlamentet) og 130 fra Middelhavslandene. Tokia Saïfi, der er medlem af EPP Gruppen, er formand for det politiske udvalg under Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Oprettelsen af forsamlingen, der tidligere hed Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet, er et betydningsfuldt politisk gennembrud, som styrkede den demokratiske struktur og den politiske dialog i forbindelse med Barcelona-processen. Oprettelsen af forsamlingen havde længe været et mål for EPP Gruppen. For fortsat at øge Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionens profil foreslår vores gruppe, at den gøres til en institution med obligatoriske høringsbeføjelser, når der behandles Middelhavsrelaterede emner i Middelhavsunionens ministerråd. EU-Rådet og Europa-Kommissionen bør arbejde sammen med og være til stede i forsamlingen, som på sin side bør involveres tæt i forberedelserne til topmøderne for statsoverhoveder, der finder sted hvert andet år, og til de årlige udenrigsministermøder for Middelhavsunionens medlemslande.

EPP Gruppen er i færd med et ambitiøst projekt gående ud på at etablere politiske grupperinger i forsamlingen på lignende måde som i EP. Alle forsamlingens medlemmer skal således kunne organisere sig i politiske grupper i overensstemmelse med deres eksisterende politiske tilhørsforhold (ud over den nuværende opdeling mellem Middelhavsparlamenter, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaternes parlamenter), hvilke vil kunne bane vejen for større integration og effektivitet.

 

Publikationer

Latest

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14-12-2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14-12-2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13-12-2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13-12-2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....

Vigtigste begivenheder

11-12-2017 - 15-12-2017
Brexit Direction Sign

Brexit negotiations

The key debate on Wednesday will focus on the Brexit negotiations and preparations of the next Council meeting. "We will only accept a...
Protesters in Venezuela

2017 Sakharov Prize Award

The 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought will be awarded to the Democratic Opposition in Venezuela during the ceremony in Strasbourg on...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Common Agricultural Policy: mid-term reform

A debate on rules to simplify EU farming policy, boost farmers’ bargaining power and better equip them to face risks will take place on Monday...