middelhavslandene

Middelhavslandene

Latest

Brice Hortefeux MEP, Tokia Saïfi MEP, Andrey Kovatchev MEP, PM of Lebanon Saad Hariri, Ramona Mănescu MEP
Nyheder
01-03-2018 - 15:46
"We must not forget that the security of the EU depends also on the security of Lebanon. The country expects the EU to help the region by participating in the reconstruction of Syria and creating "safe areas" for the return of...
Mediterranean
Nyheder
16-01-2018 - 10:30
It's now or never. The formula seems worn out it has been heard so much, but it is nevertheless my deep conviction: the future of the European Union will be played out this year. In March 2018, the electoral sequence which started in May 2017...
European Ideas Network
Pressemeddelelse
26-09-2017 - 16:48
The 16th annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Rome, Italy, from 27 to 29 September, with European politicians, businessmen, academics, policy-makers and opinion-shapers debating solutions for ensuring security and...
Turkey & Europe flags
Pressemeddelelse
05-07-2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...

Pages

 

Historisk oversigt over vores forbindelser med Middelhavsområdet

Mediterranean Countries

Grunden til det nuværende samarbejde mellem EU og Middelhavslandene blev lagt med Barcelona-processen, der blev lanceret i 1995 med undertegningen af Barcelona-erklæringen.

Euro-Middelhavssamarbejdet blev fornyet med Middelhavsunionen, et initiativ, der udgik fra den daværende franske formand, Nicolas Sarkozy, der officielt blev indledt den 13. juli 2008 på et topmøde om Middelhavspolitikken i Paris.

Kontaktoplysninger
Andrey KOVATCHEV
Næstformand
 
Staff
 
 

Med dette initiativ blev der i Barcelona-processen, der er en bred ramme for de politiske, økonomiske og sociale forbindelser mellem Den Europæiske Union og partnerne i det sydlige Middelhavsområde, indført tre enkle, men vigtige principper: en politisk mobilisering på højeste niveau via topmøder for stats- og regeringschefer hvert andet år, ledelse på lige fod i form af et fælles nord-syd-formandskab og et permanent sekretariat med lige repræsentation samt prioritering af konkrete projekter med en regional dimension, som skaber reel solidaritet.

Foruden topmøderne for stats- og regeringschefer og ministerkonferencer er den parlamentariske dimension repræsenteret af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Barcelona-processen er et enestående og ambitiøst initiativ, som lagde grunden til et nyt regionalt partnerskab, som udgør et vendepunkt i Euro-Middelhavsforbindelserne. I Barcelona-erklæringen opstillede Euro-Middelhavspartnerne tre overordnede målsætninger for partnerskabet:

1. skabelse af et fælles område med fred og stabilitet gennem indførelsen af en politisk og sikkerhedsmæssig dialog (kapitel om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål).

2. etablering af et område med fælles velstand gennem et økonomisk og finansielt partnerskab og gradvis indførelse af et frihandelsområde (kapitel om økonomiske og finansielle spørgsmål).

3. tilnærmelse mellem befolkningerne gennem et socialt, kulturelt og menneskeligt partnerskab, der skal fremme forståelse mellem kulturerne og udvekslinger mellem civilsamfundene (kapitel om sociale, kulturelle og menneskelige spørgsmål).

EPP Gruppen finder det afgørende med en mere udviklet naboskabspolitik, som vil kunne bidrage til en bedre forståelse mellem EU og dets Middelhavspartnere. EPP Gruppen støtter talrige initiativer med dette formål.

EPP Gruppens EUROMED-arbejdsgruppe mødes på månedlig basis for at vurdere gruppens aktiviteter i forbindelse med Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen og for at styrke vores politiske forbindelser med partier og grupper i de sydlige Middelhavslande, der har politiske holdninger og værdier, der er beslægtet med EPP Gruppens. Dette indebærer samarbejde med Det Europæiske Folkeparti og med vores medlemmer i Udenrigsudvalget. Denne arbejdsgruppe er stærkt opsat på at få pustet nyt politisk liv i Euro-Middelhavsforbindelserne.

EPP Gruppen støtter en solidaritetsbaseret Middelhavspolitik, som er i stand til at reagere på de mange forskellige udfordringer i forhold til fred, stabilitet, terrorbekæmpelse, sikkerhed, gensidig forståelse og respekt for menneskerettighederne. Vores gruppe arbejder sammen med vores Middelhavspartnere på klart at udpege prioriteter inden for områder som migration, religion, miljøbeskyttelse og de store opgaver i forbindelse med undervisning og uddannelse. Vi arbejder også på at forbedre kvindernes deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv og kvindernes adgang til uddannelse og lægehjælp og på at fremme projekter og programmer, der er rettet mod kvinder.

 

 

 

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Euromed

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen har i øjeblikket 260 medlemmer fordelt på 130 europæiske medlemmer (hvoraf 81 er fra de nationale parlamenter og 49 fra Europa-Parlamentet) og 130 fra Middelhavslandene. Tokia Saïfi, der er medlem af EPP Gruppen, er formand for det politiske udvalg under Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Oprettelsen af forsamlingen, der tidligere hed Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet, er et betydningsfuldt politisk gennembrud, som styrkede den demokratiske struktur og den politiske dialog i forbindelse med Barcelona-processen. Oprettelsen af forsamlingen havde længe været et mål for EPP Gruppen. For fortsat at øge Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionens profil foreslår vores gruppe, at den gøres til en institution med obligatoriske høringsbeføjelser, når der behandles Middelhavsrelaterede emner i Middelhavsunionens ministerråd. EU-Rådet og Europa-Kommissionen bør arbejde sammen med og være til stede i forsamlingen, som på sin side bør involveres tæt i forberedelserne til topmøderne for statsoverhoveder, der finder sted hvert andet år, og til de årlige udenrigsministermøder for Middelhavsunionens medlemslande.

EPP Gruppen er i færd med et ambitiøst projekt gående ud på at etablere politiske grupperinger i forsamlingen på lignende måde som i EP. Alle forsamlingens medlemmer skal således kunne organisere sig i politiske grupper i overensstemmelse med deres eksisterende politiske tilhørsforhold (ud over den nuværende opdeling mellem Middelhavsparlamenter, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaternes parlamenter), hvilke vil kunne bane vejen for større integration og effektivitet.

 

Publikationer

Latest

Combines harvesting wheat
20-09-2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13-09-2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13-09-2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12-09-2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Vigtigste begivenheder

24-09-2018 - 28-09-2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...