Hot emne

Money laundering

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...

Kommer snart
Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018...

Kommer snart
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...

Kommer snart
Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Kommer snart

Terrorisme

Vi anser terrorisme for at være en global trussel, som skal bekæmpes på lokalt, nationalt, europæisk, regionalt og globalt plan. For at styrke vores sikkerhed, forsvare de grundlæggende værdier frihed, demokrati og menneskerettigheder og værne om folkeretten, mener vi, at det er bydende nødvendigt at intensivere EU's anti-terrorforanstaltninger i kølvandet på angrebene i Paris.

Selv om kampen mod terrorisme primært hører under medlemsstaternes kompetence, er EPP-Gruppen en stærk fortaler for en fælles EU-tilgang for at definere den nøjagtige karakter af terrortruslen, udvikle de bedste metoder til bekæmpelse af denne trussel og indkredse de grundlæggende årsager til terrorisme med samtidig med at vi fuldt ud respekterer retsstaten og med en solid ramme og standarder for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder.

#antiterrorpact

Prioriteter

ForegåendepauseresumeNæste
Germany Raises Security Level
Koordineringen af den umiddelbare reaktion på den stigende trussel fra "udenlandske krigere" For effektivt at bekæmpe denne voksende trussel skal medlemsstaterne harmonisere deres reaktion  over for og tilgang til udenlandske krigere. EPP-Gruppen undersøger alle muligheder uden tabuer, herunder: inddragelse af EU-pas i tilfælde af dobbelt statsborgerskab, medmindre det strider mod de nationale forfatninger konfiskation af pas i en begrænset periode mærkning af jihadisters id-kort...
Muslim rebel
EU, USA og Canada (og i mindre grad Australien og New Zealand) har alle oplevet den bekymrende tendens til hjemmedyrket terrorisme og voldelig radikalisering. Det transatlantiske samarbejde med disse lande er derfor af afgørende betydning. EPP-Gruppen understreger fordelene ved at anvende alle hensigtsmæssige redskaber til større udveksling af efterretninger og samarbejde mellem myndighederne (herunder PNR-aftalen og TFTP) og beklager dybt det ødelæggende skridt, som socialisterne og de liberale for nylig har...
Muslim militants
Spørgsmålet om, hvordan man afradikaliserer og integrerer fremmedgjorte personer, er et af de centrale fokusområder i vores strategi. Der er en voksende bevidsthed om behovet for en koordineret internetovervågning, da ekstremister bruger dette frie rum til at sprede deres radikale propaganda. EPP-Gruppen opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at styrke deres samarbejde med internetvirksomheder og sociale netværksplatforme (Google, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) for at begrænse adgangen til...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
EPP-Gruppen har altid slået til lyd for et europæisk passagerlistesystem (PNR) som et værdifuldt redskab, sammen med et omfattende sæt af andre foranstaltninger, der kan anvendes til at bekæmpe terrortrusler mod den indre sikkerhed. Antallet af radikaliserede EU-borgere, der vender tilbage til Europa efter at have kæmpet sammen med Islamisk Stat, Al Qaeda eller andre terrororganisationer, sætter skarpt fokus på behovet for at revidere EU’s tilgang til udveksling af passageroplysninger med...

Vores resultater

two police officers doing a traffic control
29-11-2013 - 12:30

Et sikrere samfund: Bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme

Organiseret kriminalitet er en trussel mod de europæiske borgere, virksomheder, statslige institutioner samt økonomien som helhed. Kriminelle opererer nemt på tværs af gr...

Nyheder

Travel
08-11-2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31-10-2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24-05-2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Pressemeddelelser

Money laundering
19-04-2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system will become more transparent. New risks through...
Lyon
09-04-2018 - 11:10

Discussing the EU's security in Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018.  “As recent tragic events in France...
Bitcoins
29-01-2018 - 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages