Hot emne

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Kommer snart
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Kommer snart
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Kommer snart
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Kommer snart

SMV'er

SMV'er er rygraden i europæisk økonomi. De udgør 99 % af alle virksomheder i EU, de skaber 85% af de nye job og står for to tredjedele af beskæftigelsen i den private sektor i EU. Derfor skal EU's lovgivning først og fremmest støtte dem.

Et af EPP-Gruppens vigtigste mål er at bidrage til SMV'ernes vækst og fremme iværksættervirksomhed.

EPP-Gruppen har nedsat en arbejdsgruppe med betegnelsen "SME Circle" med henblik på at undersøge, hvilken indvirkning de enkelte EU-love har på SMV'er. Formanden for den 60 medlemmer store gruppe, Markus Pieper, siger, at "vi ønsker at være en "bureaukrati-vagthund", der holder øje med overdrevent bureaukrati. Alt for detaljeret regulering er en hindring for økonomisk vækst."

EU har brug for at mobilisere og skabe incitamenter for alle former for investeringer fra offentlige og private kilder med henblik på at sikre SMV'erne adgang til kapital. Offentligt-private partnerskaber bør fremmes yderligere. Foranstaltninger, der kan hjælpe unge mennesker med at starte deres egen virksomhed, og ikke mindst iværksætteruddannelse er noget, vi bør investere i.

Find ud af mere om EPP Gruppens 'SME Circle'  (download brochure)

Prioriteter

SMEs access to capital
Europa er stadig det bedste sted at bo i denne omskiftelige verden. Vi ønsker at værne om vores sociale markedsøkonomi i en globaliseret verden og tage hånd om vores demografiske udfordringer. Skal vi fortsat kunne betale for vores samfund, er vi nødt til at forbedre vores konkurrenceevne og udnytte Europas vækstpotentiale. Vi ønsker en konkurrencedygtig industri, der holder sin produktion i Europa i stedet for at eksportere arbejdspladser og (endnu større) forurening til andre steder i...

Vores resultater

The bridge
04-12-2013 - 13:45

EU’s struktur- og investeringsfonde

 Styrkelse af konkurrenceevnen med innovation og SMV’er EU’s midler skal gives bedre ud for at sikre vækst, beskæftigelse og en bedre og mere bæredygtig...
Woman working at flower shop smiling
28-11-2013 - 18:00

Bedre vilkår for SMV'er

 Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er yderst vigtige for Den Europæiske Unions økonomi. De står for langt størstedelen af aktiviteterne i den private...

Nyheder

Smiling man at candy store display
04-04-2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22-11-2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19-01-2016 - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Pressemeddelelser

Cargo Ship
15-06-2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24-11-2016 - 9:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11-07-2016 - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages