Hot emne

Online shopping with digital tablet

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...

Kommer snart
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Kommer snart
Online shopping with digital tablet

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of...

Kommer snart
Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Kommer snart

SMV'er

SMV'er er rygraden i europæisk økonomi. De udgør 99 % af alle virksomheder i EU, de skaber 85% af de nye job og står for to tredjedele af beskæftigelsen i den private sektor i EU. Derfor skal EU's lovgivning først og fremmest støtte dem.

Et af EPP-Gruppens vigtigste mål er at bidrage til SMV'ernes vækst og fremme iværksættervirksomhed.

EPP-Gruppen har nedsat en arbejdsgruppe med betegnelsen "SME Circle" med henblik på at undersøge, hvilken indvirkning de enkelte EU-love har på SMV'er. Formanden for den 60 medlemmer store gruppe, Markus Pieper, siger, at "vi ønsker at være en "bureaukrati-vagthund", der holder øje med overdrevent bureaukrati. Alt for detaljeret regulering er en hindring for økonomisk vækst."

EU har brug for at mobilisere og skabe incitamenter for alle former for investeringer fra offentlige og private kilder med henblik på at sikre SMV'erne adgang til kapital. Offentligt-private partnerskaber bør fremmes yderligere. Foranstaltninger, der kan hjælpe unge mennesker med at starte deres egen virksomhed, og ikke mindst iværksætteruddannelse er noget, vi bør investere i.

Find ud af mere om EPP Gruppens 'SME Circle'  (download brochure)

Prioriteter

SMEs access to capital
Europa er stadig det bedste sted at bo i denne omskiftelige verden. Vi ønsker at værne om vores sociale markedsøkonomi i en globaliseret verden og tage hånd om vores demografiske udfordringer. Skal vi fortsat kunne betale for vores samfund, er vi nødt til at forbedre vores konkurrenceevne og udnytte Europas vækstpotentiale. Vi ønsker en konkurrencedygtig industri, der holder sin produktion i Europa i stedet for at eksportere arbejdspladser og (endnu større) forurening til andre steder i...

Vores resultater

The bridge
04-12-2013 - 13:45

EU’s struktur- og investeringsfonde

 Styrkelse af konkurrenceevnen med innovation og SMV’er EU’s midler skal gives bedre ud for at sikre vækst, beskæftigelse og en bedre og mere bæredygtig...
Woman working at flower shop smiling
28-11-2013 - 18:00

Bedre vilkår for SMV'er

 Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er yderst vigtige for Den Europæiske Unions økonomi. De står for langt størstedelen af aktiviteterne i den private...

Nyheder

Online shopping with digital tablet
02-02-2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04-04-2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22-11-2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Pressemeddelelser

Online shopping with digital tablet
22-02-2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection in case of faulty goods. This is the main...
Online shopping with digital tablet
06-02-2018 - 12:12

End to unjustified blocking of online cross-border sales

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online. The new rules forbid discrimination on the grounds...
Cargo Ship
15-06-2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages