Hot emne

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Kommer snart
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Kommer snart
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Kommer snart
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Kommer snart

CETA

CETA (handelsaftale mellem EU og Canada) er den mest avancerede, ambitiøse, omfattende og moderne handelsaftale, der nogensinde er blevet forhandlet af såvel den Europæiske Union som af Canada. CETA vil afskaffe så godt som al importtold, hvilket vil spare europæiske eksportører for mere end 500 mio. EUR hvert år. Handelsaftalen sikrer markedsadgang og skaber lige konkurrencevilkår for virksomheder, fremmer EU's landbrugsinteresser ved at beskytte 145 europæiske geografiske oprindelsesbetegnelser samt beskytter ejendomsrettigheder i en international kontekst, samtidig med at den overholder høje miljø-, forbruger- og arbejdsstandarder. Det tog syv år at forhandle handelsaftalen på plads, og der er tale om en moderne og velafbalanceret aftale, som fastsætter nye benchmarks og standarder for fremtidige handelsaftaler verden over.

Prioriteter

ForegåendepauseresumeNæste
Globe
Vi støtter ratificeringen af handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) CETA forventes at forøge handelen med varer og tjenesteydelser mellem EU og Canada med næsten en fjerdedel. Samlet set anslås aftalen at ville løfte EU's output med omkring 12 mia. EUR pr. år. Vi støtter afskaffelsen af næsten al importtold, hvilket vil spare europæiske eksportører for omkring 500 mio. EUR pr. år. Vi glæder os over, at CETA giver EU-virksomheder mulighed for at byde p...
Global Finance
Frihandel og globalisering har i betydelig grad forbedret levestandarden og mindsket fattigdommen i EU og i hele verden. Det skaber økonomisk vækst og job, og styrker de politiske og økonomiske forbindelser med tredjelande. Vi ønsker at forbedre vores strategiske bånd med USA – vores partner, med hvem, vi ikke bare deler geopolitiske og økonomiske interesser, men også fælles værdier. En afbalanceret aftale om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) ville frig...
Women with laptop and international flags
Vi ønsker at få borgerne med Globalisering og åbne markeder har i betydelig grad forbedret levestandarderne og mindsket fattigdommen i EU og i hele verden. Vi anmoder derfor alle aktører om at udvikle en bedre kommunikationsstrategi for Unionens handelspolitik. Vi ønsker gennemsigtighed og åbenhed i alle faser af forhandlingerne, men forsvarer fortrolighed, hvor den er nødvendig for at opnå de bedst mulige forhandlingsresultater. Vi vil altid sikre, at vores offentlige...
Global Business people team
EU er blandt dem, der går forrest i liberaliseringen af verdenshandelen. Dette kan ses af vores talrige handelspartnerskaber i hele verden. Vi gør status over vores økonomiske forbindelser til dato og anerkender deres forskelligartede karakteristika. Selv om der i de senere år er gjort fremskridt med hensyn til en række spørgsmål, er andre partnerskaber stagneret. På grundlag af disse erfaringer minder vi om den positive virkning af de frihandelsaftaler, EU hidtil har gennemført, og...
Global connections
Vi ønsker effektive defensive handelsinstrumenter En yderligere liberalisering af handelen kræver stadig, at det er muligt at forhindre illoyal handelspraksis på vores markeder. Vi betragter derfor defensive handelsinstrumenter (TDI'er) som en hensigtsmæssig komponent i EU's handelsstrategi, og vi bifalder bestræbelser på at strømline, styrke og fremskynde disse instrumenter via den igangværende TDI-reform og sikre, at de ikke bliver svækket. Dette omfatter fjernelse af reglen...

Vores resultater

No topic found

Nyheder

CETA
10-12-2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Pressemeddelelser

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12-09-2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20-09-2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16-05-2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages