arbejde hos epp gruppen

Arbejde hos EPP Gruppen

Hvis du overvejer en karriere i de europæiske institutioner, kunne du måske overveje EPP Gruppen

Vi rekrutterer og opkvalificerer engagerede, ambitiøse mennesker fra hele Den Europæiske Union og fra andre lande og giver dem mulighed for yderligere personlig udvikling gennem faglig uddannelse. Vi har kolleger fra alle EU's medlemslande, kandidatlande og fra tredjelande.

Vores dedikerede og dygtige ansatte støtter MEP'erne i deres arbejde og følger Parlamentets dagsorden tæt. Vi har politiske rådgivere med ekspertise indenfor Den Europæiske Unions komplekse virkemåde. Vi har kommunikationsmedarbejdere, der sikrer, at gruppens budskaber trænger igennem, både via traditionelle medier og online. Vores kolleger i it-afdelingen sørger for, at vi har moderne redskaber, der får vores arbejde til at glide nemt. Vores HR-afdeling støtter vores ansatte administrativt.

I EPP Gruppen hilser vi mangfoldighed blandt vores ansatte velkommen. Vi arbejder i et internationalt miljø og næsten altid på mere end ét sprog. Vi forsøger at skabe et arbejdsklima, der befordrer ejerskab og samarbejde blandt kolleger.

Hvis det lyder som noget for dig, så læs videre herunder om karrieremuligheder og ledige stillinger.

 

 
 
 • KontraktansatGruppen har et antal kontraktansatte. Deres kontrakter er på maksimalt 6 år. Som regel bliver disse kolleger rekrutteret fra en reserveliste udarbejdet efter en indgående samtale med en udvælgelseskomité.
 • Midlertidig ansat Størstedelen af vores personale er midlertidigt ansatte med en kontrakt på ubestemt tid. De rekrutteres gennem en udvælgelsesprocedure, der omfatter skriftlige og mundtlige prøver. Gruppen offentliggør ledige stillinger på vores eget websted, på Europa-Parlamentets oversigt over ledige interne stillinger og i nogle tilfælde i nationale aviser.
 • Tjenestemand Et antal medarbejdere i gruppens sekretariat er tjenestemænd ved de europæiske institutioner, primært Europa-Parlamentet, som er udstationeret til vores gruppe. Tjenestemænd er fastansatte embedsmænd ved de europæiske institutioner.Besøg EPSO's hjemmeside
 

Fortegnelse over ledige poster
Reference
Grad
Ledige stillinger
Jobbeskrivelse
Ansøgningsskema
Frist
Vi har ikke ledige stillinger i øjeblikket. Men check siden jævnligt for nye opslag.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Praktikophold
Hvad vi tilbyder

EPP-Gruppen tilbyder praktikophold på fem måneder til EU-borgere og ansøgere fra associerede lande og kandidatlande. Undtagelsesvis kan et begrænset antal statsborgere fra andre lande blive tildelt et praktikophold. Praktikanter modtager et månedligt stipendium på 1300 EUR til at dække deres leveomkostninger i Bruxelles. Under praktikopholdet kan praktikanter deltage i en mødeperiode i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Udgifterne til disse tjenesterejser (rejse og indkvartering) dækkes særskilt af EPP-Gruppen.

EPP-Gruppen dækker udgifterne til ulykkesforsikring. Praktikanter skal imidlertid forud for påbegyndelsen af praktikopholdet forelægge dokumentation for, at de er sygeforsikret.

Hver praktikant får faglig vejledning og støtte fra en administrator i EPP-Gruppens sekretariat.

 

Hvem kan ansøge?

Ansøgere til betalte praktikophold

 • skal have statsborgerskab i en EU-medlemsstat eller i et associeret land eller et kandidatland
 • skal have en universitetsgrad eller have afsluttet tre års studier (mindst seks semestre) ved et universitet eller en tilsvarende højere læreanstalt ELLER forelægge en attest fra universitetet om, at et praktikophold er påkrævet som led i deres studium
 • skal have et særdeles godt kendskab til to officielle EU-sprog, hvoraf det ene sprog bør være et af EU's arbejdssprog, dvs. engelsk, fransk eller tysk (mindst på B2-niveau );
 • ansøgere fra ikke-EU-lande bør have et særdeles godt kendskab til i hvert fald et EU-arbejdssprog
 • må ikke have haft adgang til et betalt praktikophold i EU-institutionerne og må ikke allerede have været i erhvervsmæssig beskæftigelse efter afslutningen af deres studium.

EPP-Gruppen er en arbejdsgiver, der går ind for lige muligheder, og unge handicappede mennesker, der opfylder de ovenstående krav, opfordres til at indgive en ansøgning.

 

Hvornår kan der ansøges?

Der er to praktikperioder:

Praktikperiode:
februar – juni
september – januar
Ansøgningsfrist:
15. december (midnat)
15. juni (midnat)

 

Hvordan ansøger man?

Ansøgerne skal indsende:

 • et behørigt udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (ansøgningsformularen vil være til rådighed på denne side fra 1. december 2017)
 • dokumentation for statsborgerskab (kopi af gyldigt pas eller identitetskort)
 • en kopi af eksamensbevis(er) fra universitet ELLER et certifikat, der beviser, at ansøgeren har afsluttet i hvert fald seks semestre ved et universitet ELLER en attest fra universitetet om, at et praktikophold er en obligatorisk del af deres studium
 • dokumentation for sprogkundskaber
 • en skriftlig anbefaling fra en lokal, regional, national eller europæisk politiker, der er medlem af EPP-familien
 • en skriftlig anbefaling fra en universitetsprofessor.

Ansøgningsskemaet, der skannes i PDF-format som en særskilt fil, sendes sammen med de nødvendige bilag, der skannes i PDF-format som en anden samlet fil, pr. e-mail til Epp-Stages@europarl.europa.eu inden for den fastsatte frist.

Sæt venligst navn og praktikperiode som emne for din e-mail.

Der findes yderligere oplysninger om praktikophold hos EPP-Gruppen i de interne regler.

 
“Jeg blev interesseret i at få praktisk erfaring med lovgivningsprocessen på EU-niveau efter at have taget flere fag i EU-ret på universitetet. Som praktikant i EPP-gruppen fik jeg mulighed for at deltage i forskellige udvalgsmøder i Europa-Parlamentet og fik lejlighed til at studere, hvordan ændringer i EU-retten kommunikeres til medierne og offentligheden. Mit praktikophold var både givende og udfordrende og jeg vil varmt anbefale det til alle, der har en interesse i EU og i hvordan man kommunikerer om EU.”
Eoghan Dockrell (Irland)
 
 
“Jeg kan åbent og med overbevisning sige, at mit ophold i EPP-gruppen var et meget berigende ophold. På den ene side fik jeg muligheden for at vokse fagligt ved at tage ansvar for mine egen projekter og gennem at følge arbejdet hos de bedste på området. På den anden side var det også menneskeligt set også en stor oplevelse. I den tid jeg var her, var jeg en del af et unikt hold of interessante mennesker fra alle verdenshjørner, og jeg vil altid huske dem for deres venlighed og gode humor.”
Vladimira Briestenska (Slovakiet)
 
Bag kulisserne
Få et glimt af, hvad der foregår bag kulisserne med disse billeder af Europa-Parlamentets medlemmer i mere uformelle omgivelser.En MEP's hverdag består af andet end afstemninger og udvalgsmøder, der er også timevis af forberedende lovgivningsarbejde, møder med interesserede parter og vælgere, medieoptrædener, forhandlinger med andre aktører i beslutningsprocessen, taler til besøgsgrupper, deltagelse i konferencer, høringer samt at holde sig opdateret med den politiske situation i EU og medlemslandene.

 

 
 
Kontaktoplysninger
Benyt venligst nedenstående mailadresse til spørgsmål vedrørende praktikophold og ledige stillinger. Kontakt ikke vores ansatte direkte, da forespørgselen i så fald ikke vil blive behandlet.