Zaměstnanost a sociální věci

Bright Yellow Hardhats - closeup

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer...

Následuje
Happy family with child and shopping bags in city

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender...

Následuje
Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Následuje
Womens day

"The gender pension gap between men and women is up to almost 40% in Europe. It is obvious that something isn’t right! Dealing with this...

Následuje

Téma:

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je příslušný pro záležitosti týkající se politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, například pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany. Zabývá se také otázkami, jako jsou opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, politika odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací, volný pohyb pracovníků a důchodců a všechny formy diskriminace, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce, avšak s výjimkou diskriminace na základě pohlaví, neboť ta spadá do kompetence Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Nejnovější

Bright Yellow Hardhats - closeup
Tisková zpráva
29. 5. 2018. - 12:44

Protecting posted workers and companies

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer competition between European companies that will have to...
Happy family with child and shopping bags in city
Tisková zpráva
29. 5. 2018. - 9:12

Better work-life balance for working parents

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender equality is a priority for the EPP Group, that is why we...
Bright Yellow Hardhats - closeup
Tisková zpráva
19. 3. 2018. - 21:19

Towards better rules for companies and posted workers

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social Europe, with fairer competition between companies...
Engineer in nuclear power station
Tisková zpráva
25. 10. 2017. - 12:02

Work-related cancers: EP approves prevention measures

Every year, more than 100,000 people in Europe die from work-related cancers. Today, MEPs will approve an agreement struck with the Member States to strengthen the rules concerning carcinogens and...
Successful financial plans
Tisková zpráva
23. 10. 2017. - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and adequate and sustainable social protection",...
worker
Tisková zpráva
16. 10. 2017. - 17:51

Breakthrough in EU legislation on posting of workers

“Today, after 18 months of intensive negotiations, we have set up a common position on the posting of workers with clear rights for the more than 2 million posted workers on our continent...

Pages

Videa

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...