Zprávy

Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.

Europoslanec Zdechovský kritizuje pomalý pokrok v Makedonii

Marek Hannibal
27. 9. 2016. - 15:31
Old stone bridge, Skopje, Macedonia

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), vice-koordinátor poslaneckého klubu ELS ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, představil zprávu o pokroku rozvoje administrativních kapacit v bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Zpráva hodnotí postupy Evropské komise, která pomáhá této kandidátské zemi na vstup do Evropské unie s reformou veřejné správy a infrastruktury. „Makedonie udělala za několik posledních let obrovský pokrok v budování státní správy v různých oblastech. Zemí ale bohužel zmítá velmi silná politická krize, která má za následek stagnaci jakéhokoliv rozvoje, což brzdí jakékoliv naše snahy,“ uvedl Tomáš Zdechovský.

Politická krize odstartovala v Makedonii v roce 2015 poté, co se dostal na povrch skandál s odposlechy, z nějž vyplynuly závažné skutečnosti týkající se volebních podvodů, rozsáhlé korupce, vládní manipulace médii a sledování až 20 000 osob, mezi nimiž byli politici, novináři, soudci, zahraniční velvyslanci a aktivisté.

Evropská komise zemi poskytla v období 2007-2013 615 milionů euro na projekty v oblasti reformy veřejné správy, dopravy a životního prostředí. „Avšak ačkoliv byla velká část navržených projektů v zemi dobře řízena i implementována, nedostatečné závazky a politická vůle na makedonské straně měly za následek, že tyto projekty nepřinesly ve výsledku žádné reálné výstupy a nepřispěly k vytyčeným cílům,“ dodává Zdechovský. „Evropské komisi jsem proto ve zprávě doporučil, aby se soustředila na dialog se všemi politickými silami v zemi a poskytla vládním lídrům vodítko k vytvoření silného protikorupčního prostředí, jež dá základy další kooperaci.“

Tomáš Zdechovský Evropskou komisi pochválil za její postup při řešení makedonské krize. „Komisi patří také zásluha za diplomatickou práci v zemi. Během jara a léta letošního roku pomohla vyjednat smír mezi makedonskými politickými silami, což napomohlo k souhlasu s organizací předčasných voleb v zemi. Budování administrativy v klíčových oblastech makedonské státní správy ale nadále bude velmi nelehkým úkolem,“ uzavřel debatu Zdechovský.

Zapojení poslanci EP
current_meps - 124713.jpg
zástupce koordinátora výboru

Nejnovější

#UksLastSummer
16. 7. 2018. - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12. 7. 2018. - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12. 7. 2018. - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12. 7. 2018. - 9:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Klíčové události týdne

9. 7. 2018. - 13. 7. 2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...