Zprávy

Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.

Europoslanec Zdechovský kritizuje pomalý pokrok v Makedonii

Marek Hannibal
27. 9. 2016. - 15:31
Old stone bridge, Skopje, Macedonia

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), vice-koordinátor poslaneckého klubu ELS ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, představil zprávu o pokroku rozvoje administrativních kapacit v bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Zpráva hodnotí postupy Evropské komise, která pomáhá této kandidátské zemi na vstup do Evropské unie s reformou veřejné správy a infrastruktury. „Makedonie udělala za několik posledních let obrovský pokrok v budování státní správy v různých oblastech. Zemí ale bohužel zmítá velmi silná politická krize, která má za následek stagnaci jakéhokoliv rozvoje, což brzdí jakékoliv naše snahy,“ uvedl Tomáš Zdechovský.

Politická krize odstartovala v Makedonii v roce 2015 poté, co se dostal na povrch skandál s odposlechy, z nějž vyplynuly závažné skutečnosti týkající se volebních podvodů, rozsáhlé korupce, vládní manipulace médii a sledování až 20 000 osob, mezi nimiž byli politici, novináři, soudci, zahraniční velvyslanci a aktivisté.

Evropská komise zemi poskytla v období 2007-2013 615 milionů euro na projekty v oblasti reformy veřejné správy, dopravy a životního prostředí. „Avšak ačkoliv byla velká část navržených projektů v zemi dobře řízena i implementována, nedostatečné závazky a politická vůle na makedonské straně měly za následek, že tyto projekty nepřinesly ve výsledku žádné reálné výstupy a nepřispěly k vytyčeným cílům,“ dodává Zdechovský. „Evropské komisi jsem proto ve zprávě doporučil, aby se soustředila na dialog se všemi politickými silami v zemi a poskytla vládním lídrům vodítko k vytvoření silného protikorupčního prostředí, jež dá základy další kooperaci.“

Tomáš Zdechovský Evropskou komisi pochválil za její postup při řešení makedonské krize. „Komisi patří také zásluha za diplomatickou práci v zemi. Během jara a léta letošního roku pomohla vyjednat smír mezi makedonskými politickými silami, což napomohlo k souhlasu s organizací předčasných voleb v zemi. Budování administrativy v klíčových oblastech makedonské státní správy ale nadále bude velmi nelehkým úkolem,“ uzavřel debatu Zdechovský.

Zapojení poslanci EP
current_meps - 124713.jpg
zástupce koordinátora výboru

Nejnovější

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14. 12. 2017. - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14. 12. 2017. - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13. 12. 2017. - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13. 12. 2017. - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....

Klíčové události týdne

11. 12. 2017. - 15. 12. 2017.
Brexit Direction Sign

Brexit negotiations

The key debate on Wednesday will focus on the Brexit negotiations and preparations of the next Council meeting. "We will only accept a...
Protesters in Venezuela

2017 Sakharov Prize Award

The 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought will be awarded to the Democratic Opposition in Venezuela during the ceremony in Strasbourg on...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Common Agricultural Policy: mid-term reform

A debate on rules to simplify EU farming policy, boost farmers’ bargaining power and better equip them to face risks will take place on Monday...