naše historie

Naše historie

 

Předsedové Evropského parlamentu z poslaneckého klubu ELS

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

Archív poslaneckého klubu ELS

Archív poslaneckého klubu ELS

Více informací

 

Medaile Roberta Schumana

Robert Schuman Medal

Více informací

 

Související publikace

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Voyage to the heart of Europe - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People’s Party in the European Parliament

Po skončení druhé světové války mělo několik čelních politiků prozíravost a odvahu zahájit mírový projekt, který dosud neměl obdoby. Mezi těmi, kdo učinili první zásadní kroky vedoucí k uskutečnění myšlenky sjednocené Evropy, byli francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, německý kancléř Konrad Adenauer a italský premiér Alcide de Gasperi, kteří všichni patřili do politické rodiny Evropské lidové strany. Byli to křesťanští demokraté, kdo stál na počátku evropského procesu usmíření a integrace.

Motivem vzniku Evropského společenství uhlí a oceli bylo úsilí o mír a obnovu v Evropě na solidním ekonomickém základě. Většina z účastníků prvního shromáždění ESUO patřila k téže průkopnické generaci, která chtěla, aby se již nikdy neopakovaly události druhé světové války. Naše skupina, která vznikla 23. června 1953 jako politická frakce ve Společném shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli pod názvem „Křesťansko-demokratická skupina“, hrála při budování Evropy vždy vůdčí úlohu.

S budováním Evropské unie se vyvíjel také Evropský parlament, který se z pouhého shromáždění postupně stal plnoprávným parlamentním orgánem. Politici, kteří přišli po první průkopnické generaci, chtěli dosáhnout skutečné evropské integrace, díky níž by se evropské hospodářství modernizovalo a vyvinulo ve velký jednotný trh. Jak se integrace Evropy prohlubovala, vyvíjely se také její instituce, které musely být schopny vyrovnat se novými výzvami. V roce 1979 proběhly poprvé přímé všeobecné volby do Evropského parlamentu. Při té příležitosti se naše skupina přejmenovala na poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťansko-demokratická skupina).

Our History

Strany hlásící se k ELS se znovu ocitly v centru dění jako vůdčí síla evropské integrace po pádu Berlínské zdi a rozpadu totalitních komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Parlamentní klub ELS také podporoval vznik pluralitních demokracií v bývalých komunistických zemích a rozhodně prosazoval myšlenku znovusjednocení rozděleného kontinentu. Ve volbách v celé Evropě vyhrály nekomunistické strany hlásící se k hodnotám pravého středu a naši vizi sjednoceného kontinentu podpořili také voliči v evropských volbách v červenci 1999. Od té doby jsme v Evropském parlamentu největší skupinou.

Díky naší otevřenosti a inkluzivitě se naše politická rodina dokázala adaptovat tak, aby pokrývala pravý střed v širokém slova smyslu. Jak se měnil náš elektorát, křesťansko-demokratické strany, které tvořily jádro naší skupiny v poválečných letech, změnily svou politickou filozofii a skupina se rozšířila o umírněná i konzervativní politická uskupení ze skandinávských zemí a ze střední a východní Evropy. V období 1999–2009 také klub změnil svůj název a stal se poslaneckým klubem Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) a Evropských demokratů.

V červnu 2009 se uskupení vrátilo k názvu „Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté)“.

Politická rodina ELS utvářela dějiny evropské integrace. Také nyní, kdy Evropa znovu stojí před závažnými výzvami, zůstáváme věrni této své tradici a hlásíme se ke své vizi, kterou je sjednocená Evropa založená na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, lidských práv, právního státu, solidarity a subsidiarity.

 

Předsedové poslaneckého klubu ELS

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Více informací

 

Generální tajemníci poslaneckého klulbu ELS

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
od 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959