Aktuální téma

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Následuje
Sebastian Kurz

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better...

Následuje
EU trade relations, tackling migration, civil aviation safety

During the latest plenary session, MEPs debated EU trade relations, how to tackle migration and new civil aviation safety rules. The EPP Group...

Následuje
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a...

Následuje

Migrace

V době nejhorší uprchlické krize od druhé světové války, kterou navíc znásobuje rozmach populistických hnutí v Evropě a jejímuž řešení brání bezpečnostní problémy, kterým Evropa čelí, stojí Evropa na prahu jedné z největších výzev své historie.

V situaci, kdy na našich hranicích stojí obrovské počty uprchlíků, musíme učinit ta nejzásadnější rozhodnutí – jak v krátkodobém výhledu spravovat naše hranice a jak ve střednědobém horizontu počet uprchlíků snížit. Způsob, jakým to provedeme, je důležitý pro budoucnost. Jsme přesvědčeni, že skutečně účinné řešení bude přijato na evropské spíše než na národní úrovni.

V otázce migrace neexistuje žádné rychlé řešení. Musíme zvážit každý jednotlivý aspekt a v návaznosti na to navrhnout komplexní plán. Základem pro veškerá opatření v oblasti migrace musí být princip solidarity a proces integrace musí probíhat obousměrně. Osobám, kterým byla udělena ochrana, musí být přiznána všechna práva, na něž mají nárok, ale zároveň oprávněně očekáváme, že budou respektovat hodnoty, na nichž je naše unie vystavěna.

V dlouhodobém horizontu je zapotřebí většího úsilí při řešení geopolitických problémů, které mají dopad na základní příčiny migrace – válka, chudoba, korupce, hlad a nedostatek příležitostí. To znamená, že dokud se Evropa nebude zabývat způsoby, jak při obnově těchto zemí pomoci, budou lidé i nadále cítit potřebu utíkat do Evropy.

#TimeForAction

Priority

Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Přístup k migraci, ať už jakýkoli, musí být holistický. Každý aspekt je nutno chápat jako součást celkové strategie, jejímž hlavním východiskem musí být zásada konkrétního projevu solidarity. V roce 2014 přicestovalo do EU více než 276 000 nelegálních migrantů, což představuje ve srovnání s předchozím rokem 155% nárůst. Při pokusu o přeplutí...

Naše výsledky

Travel
25. 2. 2014. - 8:30

Jasná pravidla pro oblast migrace a azylu

Ochrana pronásledovaných osob a boj proti nelegální migraci Právo na azyl patří mezi základní práva, je zakotveno v Listině z...
Travel
24. 2. 2014. - 14:45

Posílení vnějších hranic schengenského prostoru

Lepší správa a ostraha evropských hranic Za výrazné podpory poslaneckého klubu ELS byl zpřísněn dohled nad vnějšími hranicemi...

Zprávy

Photo of refugees queuing at border
11. 9. 2017. - 10:54

A better asylum system for Europe

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A vast majority of them were running away from wars...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14. 9. 2016. - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26. 4. 2016. - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...

Pages

Tiskové zprávy

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12. 9. 2018. - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
Sebastian Kurz
3. 7. 2018. - 15:36

Controlling external borders & stopping illegal migration

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better way: giving more means and 10,000 additional...
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
25. 4. 2018. - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a step forward to ensure a fair and efficient asylum...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages