Aktuální téma

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Následuje
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Následuje
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Následuje
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Následuje

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří evropské ekonomiky. Představují 99 % všech firem v EU, vytvářejí 85 % nových pracovních míst a zajišťují dvě třetiny zaměstnanosti v soukromém sektoru EU. Z tohoto důvodu musí právní předpisy EU podporovat v prvé řadě je.

Jednou z priorit poslaneckého klubu ELS je pomáhat MSP v růstu a podporovat jejich podnikatelskou činnost.

V zájmu kontroly dopadu každého právního předpisu EU na MSP zřídili poslanci ELS pracovní skupinu nazvanou SME Circle (Okruh pro malé a střední podniky). Tato skupina čítá 60 europoslanců. Jejich předsedou je německý poslanec Markus Pieper, který říká: „Naším cílem je pozorovat a identifikovat ty předpisy, které představují pro malé a střední podniky přílišnou byrokratickou zátěž. Příliš zevrubná regulace je překážkou hospodářského růstu.“

EU musí mobilizovat a nastavit pobídky pro všechny zdroje investic, veřejné i soukromé, tak, aby se malým a středním podnikům zajistil přístup ke kapitálu. Dále je třeba povzbuzovat partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podpora mladých lidí při zřizování jejich vlastních firem a hlavně vzdělávání v podnikatelských záležitostech jsou oblasti, do nichž je třeba investovat.

Zjistěte více o pracovní skupině poslaneckého klubu ELS k MSP (stáhnout brožuru)

Priority

SMEs access to capital
Evropa je v tomto měnícím se světě stále nejlepším místem k životu. Chceme chránit naše sociálně tržní hospodářství v globalizovaném světě v situaci znepokojivého demografického trendu. Aby to bylo možné, musíme zlepšit naší konkurenceschopnost a využít evropského růstového potenciálu. Chceme, aby konkurenceschopný průmysl i nadále vyráběl v Evropě m...

Naše výsledky

The bridge
8. 3. 2014. - 13:45

Strukturální a investiční fondy EU

I. Zvýšení naší konkurenceschopnosti díky inovacím a malým a středním podnikům Finanční prostředky EU musí být...
Woman working at flower shop smiling
5. 3. 2014. - 18:00

Snadnější provoz malých a středních podniků

Zlepšení přístupu k úvěrům a na trhy pro přední malé a střední podniky Malé a střední podniky (MSP) tvoří páteř evropsk...

Zprávy

Online shopping with digital tablet
2. 2. 2018. - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
4. 4. 2017. - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22. 11. 2016. - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Tiskové zprávy

Blue puzzle on Euro currency
3. 9. 2018. - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12. 6. 2018. - 9:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25. 4. 2018. - 9:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages