Aktuální téma

Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Následuje
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Následuje
US - EU flag

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which...

Následuje
EPP Group proposes better SME financing via EU’s Capital Market Union

Small and medium-sized enterprises (SMEs) that are the backbone of Europe’s economy need more financing options after the financial crisis...

Následuje

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří evropské ekonomiky. Představují 99 % všech firem v EU, vytvářejí 85 % nových pracovních míst a zajišťují dvě třetiny zaměstnanosti v soukromém sektoru EU. Z tohoto důvodu musí právní předpisy EU podporovat v prvé řadě je.

Jednou z priorit poslaneckého klubu ELS je pomáhat MSP v růstu a podporovat jejich podnikatelskou činnost.

V zájmu kontroly dopadu každého právního předpisu EU na MSP zřídili poslanci ELS pracovní skupinu nazvanou SME Circle (Okruh pro malé a střední podniky). Tato skupina čítá 60 europoslanců. Jejich předsedou je německý poslanec Markus Pieper, který říká: „Naším cílem je pozorovat a identifikovat ty předpisy, které představují pro malé a střední podniky přílišnou byrokratickou zátěž. Příliš zevrubná regulace je překážkou hospodářského růstu.“

EU musí mobilizovat a nastavit pobídky pro všechny zdroje investic, veřejné i soukromé, tak, aby se malým a středním podnikům zajistil přístup ke kapitálu. Dále je třeba povzbuzovat partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podpora mladých lidí při zřizování jejich vlastních firem a hlavně vzdělávání v podnikatelských záležitostech jsou oblasti, do nichž je třeba investovat.

Zjistěte více o pracovní skupině poslaneckého klubu ELS k MSP (stáhnout brožuru)

Priority

SMEs access to capital
Evropa je v tomto měnícím se světě stále nejlepším místem k životu. Chceme chránit naše sociálně tržní hospodářství v globalizovaném světě v situaci znepokojivého demografického trendu. Aby to bylo možné, musíme zlepšit naší konkurenceschopnost a využít evropského růstového potenciálu. Chceme, aby konkurenceschopný průmysl i nadále vyráběl v Evropě m...

Naše výsledky

The bridge
8. 3. 2014. - 13:45

Strukturální a investiční fondy EU

I. Zvýšení naší konkurenceschopnosti díky inovacím a malým a středním podnikům Finanční prostředky EU musí být...
Woman working at flower shop smiling
5. 3. 2014. - 18:00

Snadnější provoz malých a středních podniků

Zlepšení přístupu k úvěrům a na trhy pro přední malé a střední podniky Malé a střední podniky (MSP) tvoří páteř evropsk...

Zprávy

Businesswoman touching virtual screen
22. 11. 2016. - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19. 1. 2016. - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...
CETA
10. 12. 2015. - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Pages

Tiskové zprávy

Traffic on multiple lane highway
24. 11. 2016. - 9:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11. 7. 2016. - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
8. 6. 2016. - 10:42

EFSI boosts confidence, growth and jobs in the EU

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) has proved to be successful in its first year of operation, boosting investment in the EU and strengthening confidence, growth and jobs. The EPP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages