Epp TV

Loading Video...
05.07.2018
At its latest plenary session, the European Parliament approved spending to strengthen Europe’s defence industry and in turn EU military capacity. It gave the green light for an EU database to screen foreign travellers. It reviewed the six-month Bulgarian Presidency of the EU which oversaw measures that included efforts to secure Europe’s borders while dealing with migrant flows in a humane way. The EP referred a new transport package which tackles abuse, defends drivers and allows distance-based fees that encourages fuel efficiency, back to committee.

Новини от пленарната сесия

Резюме на дебатите и основните законодателни актове, приети на пленарните сесии на Европейския парламент. Публикува се в последния ден на сесията.
Common defence, traveller database, Bulgarian Presidency, mobility package
05.07.2018
At its latest plenary session, the European Parliament approved spending to strengthen Europe’s defence industry and in turn EU military...

Хората преди всичко

Месечна програма, насочена към начините, по които законодателството засяга европейските граждани, всеки път с нов гост, който отговаря на въпроси на публиката относно конкретна област от политиката на ЕС.
Boost innovation with updated laws, education and new funding
05.03.2018
Europe can close its innovation gap with other parts of the world by establishing better conditions for innovation. This means enacting flexible...

успехи

Серии от кратки видеоматериали по важни законодателни и политически въпроси, които са били дебатирани и приети от Европейския парламент по време на сегашния му мандат
EU Citizenship: People's Rights
29.04.2014
Part II of this Success Story investigates how the EU aims to further progress people's rights, whether it be through its Common Immigration and...

Събитие на седмицата

Всичко, което имате нужда да знаете за важните новинарски сюжети в Европейския парламент всяка седмица, включително интервюта с хората, които стоят зад тях.
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018
Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...

На мястo

Бързи реакции на място от членове на ЕП и други експерти във връзка с новини и събития, както в Европейския парламент, така и извън него.
DiscoverEU: Free Interrail passes for young Europeans
12.06.2018
Young Europeans who have reached the age of 18 by 1 July can apply for a free Interrail pass to travel across Europe this summer. They will need...

Етапи

Документални филми за събития, белязали историята на ЕС и европейската интеграция, включително интервюта с фигурите, които са изиграли централна роля във формирането им.
60 години Римски договор
24.03.2017
Телевизията на ЕНП хвърля многостранен поглед върху събитията около подписването на основопжлогащия договор на ЕС, /Римският договор/, който беше...

На фокус

90- секунден преглед на най- актуалните теми от предстоящата седмица в Европейския съюз.

EU to crack down on money-laundering
17.05.2015
The European Parliament is to vote on a new Directive against money-laundering as a means of catching or impeding organised criminals and terrorists...