Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Traffic on multiple lane highway

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European...

Предстоящо
Flooded house in flood waters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU...

Предстоящо
Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...

Предстоящо
Woman with cancer wearing scarf

The EPP Group wants to double EU spending on cancer research by 2024, committing itself to fighting cancer. The biggest group in the European...

Предстоящо

Относно:

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните отговаря за устойчивото развитие, политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, по-специално по отношение на замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие. Тя се занимава с общественото здраве, по-специално с програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве, и с фармацевтичните и козметичните продукти. Тя разглежда също въпроси, свързани с безопасността на храните, по-специално етикетирането и безопасността на храните, ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве и проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве.

Най- новите

Cow eating grass
Прессъобщение
20.06.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of antibiotic resistance then transmitted to humans....
Statistics, Finance, Stock Exchange and Accounting
Прессъобщение
20.06.2018 - 08:58

The deal will give us a modern and flexible Energy Union

“We managed to strike a good deal which will put the EU on track towards realising the Energy Union and building the European energy markets on competition and market-based price formation,...
Traffic on multiple lane highway
Прессъобщение
12.06.2018 - 10:50

First step towards limiting CO2 emissions from trucks

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European Parliament is today expected to confirm an agreement...
Flooded house in flood waters
Прессъобщение
30.05.2018 - 15:15

No EU country will be left alone to face natural disasters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU Civil Protection Mechanism, first established in 2013...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
Прессъобщение
17.05.2018 - 13:22

EPP Group in favour of capping CO2 emissions for trucks

EPP Group backs Commission’s proposal to cut CO2 emissions for trucks, but urges that we remain realistic The EPP Group in the European Parliament welcomes today's legislative proposal...
Environment Committee backs stronger EU disaster relief
Video
17.05.2018 - 12:00

Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s Elisabetta Giardini, it would update a voluntary...

Pages

Видеоматериали

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...