нашето председателство

Нашето Председателство

 

Председателството се състои от председателя на групата и десетима заместник-председатели. Членовете на председателството се договарят помежду си за разпределението на областите на отговорност. Председателството е отговорно за ръководенето на групата в пленарни заседания, за външното представяне на групата и за информирането на Асамблеята на групата за стратегическите и политически решения, които е взело. То се среща редовно с водачите на национални делегации за обсъждане на основните насоки и за подготвяне на вземането на решения от първостепенна важност за стратегията на Групата.

The Presidency

-
 • -
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • -
 • Член - Forza Italia
 • Член - Съединени американски щати
 • Член - Вътрешен пазар и защита на потребителите
 • Заместник - Финансови престъпления, данъчни измами и избягване на данъци
 • Заместник - Чили
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Икономически и парични въпроси
 • Заместник - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Телефон
 • Телефон
-
 • -
 • Заместник-председател - Финансови престъпления, данъчни измами и избягване на данъци
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • -
 • -
 • Член - Christen Democratisch Appèl
 • Член - Русия
 • Член - Икономически и парични въпроси
 • Заместник - Съединени американски щати
 • Заместник - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • -
 • Член - Partido Popular
 • -
 • Член - Конституционни въпроси
 • Член - Бюджети
 • Член - Израел
 • Заместник - АКТБ
 • Заместник - Права на жените и равенството на половете
 • Телефон
 • Телефон
-
 • -
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • -
 • Член - Les Républicains
 • Член - Русия
 • Член - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • Заместник - ЕИП/ЕАСТ и Север
 • Заместник - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Телефон
 • Телефон
-
 • -
 • -
 • -
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член - Външни работи
 • Член - Югоизточна Азия и АСЕАН
 • Член - Partija "VIENOTĪBA"
 • Заместник - Земеделие и развитие на селските райони
 • Заместник - Украйна
 • Заместник - Евронест
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • Член - ГЕРБ
 • -
 • Член - Квестори
 • Член - Бюро на Европейския парламент
 • Член - Външни работи
 • Член - Съединени американски щати
 • Член - Права на човека
 • Заместник - Бивша югославска република Македония
 • Заместник - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • Квестор - Европейски парламент
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • - Транспорт и туризъм
 • Член - Partidul Naţional Liberal
 • Член - Сърбия
 • Член - Транспорт и туризъм
 • Заместник - Бюджетен контрол
 • Заместник - Югоизточна Азия и АСЕАН
 • Заместник - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • Заместник-председател - АКТБ
 • Член - Partido Social Democrata
 • -
 • Член - Конституционни въпроси
 • Заместник - Външни работи
 • Заместник - Русия
 • Заместник - Машрек
 • Заместник - Съюз за Средиземноморието
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • Член - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 • Член - Съединени американски щати
 • Член - Правни въпроси
 • Заместник - Международна търговия
 • Телефон
 • Телефон
-
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) -
 • -
 • Член - Platforma Obywatelska
 • Член - АКТБ
 • Член - Правни въпроси
 • Заместник - Култура и образование
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Меркосур
 • Телефон
 • Телефон

Най- новите

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.07.2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...
Happy family with child and shopping bags in city
11.07.2018 - 15:31

Work-life balance: Parliament prepares for negotiations

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Акценти на седмицата

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...