Гореща тема

Money laundering

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...

Предстоящо
Lyon

Как да се подобри сигурността в Европейския съюз ще бъде ключовата тема на срещата на Бюрото на Групата на ЕНП в Лион, Франция, на 12 и 13 април 2018...

Предстоящо
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...

Предстоящо
Bitcoins

Новите правила за пране на пари се отнасят и за виртуалните валути "С това решение европейската финансова система ще стане по-прозрачна...

Предстоящо

Тероризъм

Ние разглеждаме тероризма като глобална заплаха, която трябва да бъде овладяна на местно, национално, европейско, регионално и световно равнище. Ние твърдо вярваме, че за да се засили сигурността, да бъдат защитени нашите основни ценности – свобода, демокрация и права на човека – и да се спазва международното право, е спешно необходимо да се засилят мерките на ЕС за борба срещу тероризма след атаките в Париж.

Като има предвид, че борбата с тероризма попада основно в сферите на правомощия на държавите-членки, Групата на ЕНП се застъпва решително за подход на равнище ЕС с цел точно определяне на характера на терористичната заплаха, разработване на най-добри методи за борба с тази заплаха и идентифициране на първопричините за тероризма, при пълно спазване на принципите на правовата държава и при стабилна рамка и стандарти за защита на основните права.

#antiterrorpact

Приоритети

предишноpauseresumeследващо
Germany Raises Security Level
Координиране на непосредствения отговор на растящата заплаха от „чуждестранните бойци“ За да се справят ефективно с тази растяща заплаха, държавите членки трябва да хармонизират своите непосредствени реакции и подхода към чуждестранните бойци. Групата на ЕНП проучва всички възможности без табу, включително: отнемане на европейските паспорти в случаи на двойно гражданство, без да се засягат националните конституции; конфискуване на паспорти за ограничен период от време; обозначаване на личните карти на джихадисти,...
Muslim rebel
В ЕС, САЩ и Канада (и в по-малка степен в Австралия и Нова Зеландия) се наблюдава будеща тревога тенденция на „домашно обучени терористи“ и агресивна радикализация; следователно трансатлантическото сътрудничество с тези държави е от първостепенно значение. Групата на ЕНП подчертава значението на разгръщането на всички подходящи инструменти за по-голям обмен на разузнавателни данни и засилено междуведомствено сътрудничество (включително споразумението за резервационните данни на пътниците и Програмата за проследяване на...
Muslim militants
Въпросът за това как да се дерадикализират и интегрират недоволните лица е един от основните акценти на стратегията ни. Все повече се осъзнава необходимостта от координирано наблюдение на интернет, тъй като екстремистите използват това свободно пространство, за да разпространяват своята радикална пропаганда. Групата на ЕНП призовава държавите-членки и Комисията да засилят сътрудничеството с интернет компаниите и платформите за социални мрежи (Гугъл, Туитър, Фейсбук, ЮТюб и др.),  да ограничат достъпа до терористични материали онлайн и да...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Групата на ЕНП винаги е подкрепяла идеята за система за PNR данни на ЕС като ценен инструмент, наред с всеобхватен набор от други мерки, които могат да бъдат използвани за борба с терористичните заплахи за вътрешната сигурност. Броят на радикализираните граждани на ЕС, които се завръщат в Европа, след като са се сражавали на страната на Ал Кайда, Ислямска държава или други терористични организации, поставя в центъра на вниманието необходимостта от преосмисляне на подхода на Европа за обмен на данни за пътниците във въздушния транспорт със...

Нашите постижения

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

ЕДНО ПО-БЕЗОПАСНО ОБЩЕСТВО: БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ТЕРОРИЗМА

Организираната престъпност е заплаха за европейските граждани, предприятия, държавни институции, както и за икономиката като цяло. Престъпниците осъществяват лесно своята дейност през граница, което...

Новини

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Прессъобщения

Money laundering
19.04.2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system will become more transparent. New risks through...
Lyon
09.04.2018 - 11:10

Бюрото на Групата на ЕНП обсъжда в Лион сигурността в ЕС

Как да се подобри сигурността в Европейския съюз ще бъде ключовата тема на срещата на Бюрото на Групата на ЕНП в Лион, Франция, на 12 и 13 април 2018. “Както показаха скорошните трагични...
Bitcoins
29.01.2018 - 14:46

Финансирането на тероризма и укриването на данъци

Новите правила за пране на пари се отнасят и за виртуалните валути "С това решение европейската финансова система ще стане по-прозрачна", обясни евродепутатът Krišjānis Kariņ...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages