Гореща тема

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Предстоящо
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Предстоящо
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Предстоящо
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Предстоящо

Малки и средни предприятия (МСП)

МСП са гръбнакът на икономиката на ЕС. Те съставляват 99% от всички предприятия в ЕС, създават 85% от новите работни места и осигуряват две трети от заетостта в частния сектор в ЕС. Ето защо законодателството на ЕС трябва преди всичко да ги подкрепя.

Един от приоритетите на Групата на ЕНП е да спомогне за развитието на МСП и да улесни предприемаческата дейност.

С оглед на внимателното проучване на въздействието на всеки законодателен акт на ЕС върху МСП Групата на ЕНП създаде работна група, чието наименование е „SME Circle“. Председателят на тази  60-членна работна група Маркус Пипер заяви: „ние искаме да бъдем един вид „караул“, който да следи за излишните бюрократични пречки, да установява случаите на прекомерен бюрократизъм. Прекомерно подробното регулиране възпрепятства икономическия растеж.“

ЕС трябва да мобилизира и създаде стимули за всички източници на финансиране, публични и частни, като гарантира достъпа на МСП до капитал. Публично-частните партньорства следва да бъдат допълнително насърчавани. Ние следва да инвестираме в улесняването на създаването на предприятия от млади хора и преди всичко в образованието в сферата на предприемачеството.

Научете повече за "Кръга МСП" на Групата на ЕНП (свалете брошурата)

Приоритети

SMEs access to capital
Европа все още е най-доброто място за живеене в този променящ се свят. Ние искаме да защитим нашата социална пазарна икономика в един глобализиран свят на фона на тревожна демографската тенденция. За да можем да си позволим това, трябва да подобряваме нашата конкурентоспособност и да търсим  потенциала за растеж в Европа. Искаме да задържим конкурентоспособната промишленост да произвежда в Европа, вместо да изнася работни места и (дори по-голямо) замърсяване в други части на света. Искаме Европа да възстанови позицията си на лидер в...

Нашите постижения

The bridge
08.03.2014 - 13:45

EU Structural and Investment Funds

I. Boosting our competitiveness with innovation and SMEs EU money must be better spent to ensure growth, jobs and a better and more sustainable quality of life for all European citizens, even more...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП

Подобряване на достъпа до кредити и пазари за водещи МСП   Малките и средните предприятия (МСП) са в основата на европейската икономика. Те безспорно представляват най-голямата част от...

Новини

Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19.01.2016 - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Прессъобщения

Cargo Ship
15.06.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24.11.2016 - 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11.07.2016 - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages