Гореща тема

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Предстоящо
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Предстоящо
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Предстоящо
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Предстоящо

Малки и средни предприятия (МСП)

МСП са гръбнакът на икономиката на ЕС. Те съставляват 99% от всички предприятия в ЕС, създават 85% от новите работни места и осигуряват две трети от заетостта в частния сектор в ЕС. Ето защо законодателството на ЕС трябва преди всичко да ги подкрепя.

Един от приоритетите на Групата на ЕНП е да спомогне за развитието на МСП и да улесни предприемаческата дейност.

С оглед на внимателното проучване на въздействието на всеки законодателен акт на ЕС върху МСП Групата на ЕНП създаде работна група, чието наименование е „SME Circle“. Председателят на тази  60-членна работна група Маркус Пипер заяви: „ние искаме да бъдем един вид „караул“, който да следи за излишните бюрократични пречки, да установява случаите на прекомерен бюрократизъм. Прекомерно подробното регулиране възпрепятства икономическия растеж.“

ЕС трябва да мобилизира и създаде стимули за всички източници на финансиране, публични и частни, като гарантира достъпа на МСП до капитал. Публично-частните партньорства следва да бъдат допълнително насърчавани. Ние следва да инвестираме в улесняването на създаването на предприятия от млади хора и преди всичко в образованието в сферата на предприемачеството.

Научете повече за "Кръга МСП" на Групата на ЕНП (свалете брошурата)

Приоритети

SMEs access to capital
Европа все още е най-доброто място за живеене в този променящ се свят. Ние искаме да защитим нашата социална пазарна икономика в един глобализиран свят на фона на тревожна демографската тенденция. За да можем да си позволим това, трябва да подобряваме нашата конкурентоспособност и да търсим  потенциала за растеж в Европа. Искаме да задържим конкурентоспособната промишленост да произвежда в Европа, вместо да изнася работни места и (дори по-голямо) замърсяване в други части на света. Искаме Европа да възстанови позицията си на лидер в...

Нашите постижения

The bridge
08.03.2014 - 13:45

EU Structural and Investment Funds

I. Boosting our competitiveness with innovation and SMEs EU money must be better spent to ensure growth, jobs and a better and more sustainable quality of life for all European citizens, even more...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП

Подобряване на достъпа до кредити и пазари за водещи МСП   Малките и средните предприятия (МСП) са в основата на европейската икономика. Те безспорно представляват най-голямата част от...

Новини

Online shopping with digital tablet
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Прессъобщения

Blue puzzle on Euro currency
03.09.2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12.06.2018 - 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25.04.2018 - 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages