Вътрешен пазар и защита на потребителите

photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Предстоящо
Bullet holes in a front windshield

"We have strengthened security in Europe without restricting citizens' freedom," said Anna Maria Corazza Bildt MEP, EPP Group...

Предстоящо
Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.

EPP Group supports the development of the collaborative economy in Europe. “The collaborative economy creates new opportunities for...

Предстоящо
I'm so furious

Internal Market Committee supports ban on unjustified geo-blocking, strengthening the European Commission’s proposal from last year. The EPP...

Предстоящо

Относно:

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за координацията на националното законодателство на ниво Общност в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор. Тя също така приема мерки, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар, и се занимава с насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите в контекста на изграждането на вътрешния пазар.

Най- новите

Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.
Прессъобщение
15.06.2017 - 10:46

Europe should not leave the sharing economy to the US

The collaborative economy is developing fast and Europe should not leave the opportunities of this digital revolution to the US. The sharing economy has meant EU citizens can now enjoy lower prices,...
photo of person holding a smartphone
Прессъобщение
15.06.2017 - 09:01

A European success: end of roaming benefits 500 million

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European Parliament, said “the elimination of roaming...
Bullet holes in a front windshield
Прессъобщение
17.05.2017 - 15:01

EPP Group welcomes signing of revised Firearms Directive

"We have strengthened security in Europe without restricting citizens' freedom," said Anna Maria Corazza Bildt MEP, EPP Group negotiator on the Firearms Directive, while attending the...
Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.
Прессъобщение
03.05.2017 - 09:30

Innovation boosts the sharing economy

EPP Group supports the development of the collaborative economy in Europe. “The collaborative economy creates new opportunities for consumers and entrepreneurs. It also promotes new...
I'm so furious
Прессъобщение
25.04.2017 - 09:56

Geo-blocking should not obstruct cross-border trade

Internal Market Committee supports ban on unjustified geo-blocking, strengthening the European Commission’s proposal from last year. The EPP Group is in favour of limiting geo-blocking so...
Mechanic with checklist in car workshop
Прессъобщение
04.04.2017 - 13:07

Car emissions: high fines will deter carmakers from cheating

”We want to put in place a system of penalties for fraudulent behaviour with fines that are dissuasive and contribute to funding for specific EU projects and programmes that will improve air...

Pages

Видеоматериали

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...