Вътрешен пазар и защита на потребителите

Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can...

Предстоящо
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Предстоящо
Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Предстоящо
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Предстоящо

Относно:

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за координацията на националното законодателство на ниво Общност в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор. Тя също така приема мерки, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар, и се занимава с насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите в контекста на изграждането на вътрешния пазар.

Най- новите

Exhaust pipe
Прессъобщение
18.04.2018 - 16:15

European Parliament stops Dieselgate from happening again

"The public rightly expects us to fix the Dieselgate loopholes." Ivan Štefanec MEP, EPP Group Spokesman on Type Approval “I am very pleased that after a year of joint...
Exhaust pipe
Новини
13.04.2018 - 11:55

Dieselgate: You’re not my type, sorry

In September 2015, it became clear that European consumers had been badly cheated. The so-called Dieselgate emissions scandal showed that there are loopholes in the legislation on the implementation...
Gavel and european union flag
Прессъобщение
11.04.2018 - 13:58

New deal for consumers: class action lawsuits raise doubts

"Class actions do not necessarily increase consumer protection. Only if they are done in the right way will individual consumers effectively get redress“, said Andreas Schwab MEP, EPP...
Construction worker doing measuring
Прессъобщение
21.03.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission proposal establishing a European Services e-card...
Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection
Video
28.02.2018 - 12:30

Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can also be dangerous in generating fake news, says the...
Online shopping with digital tablet
Прессъобщение
22.02.2018 - 10:10

Пазарувай като от вкъщи

Независимо дали пазаруват онлайн или офлайн от друга страна от ЕС, в бъдеще европейските потребители ще имат право на хармонизирано ниво на защита в случай на дефектни стоки. Това е основното...

Pages

Видеоматериали

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...